تابلوکائنات

علیرضا بختیاری
92
میانگین پخش
825
تعداد پخش
11
دنبال کننده

تابلوکائنات

علیرضا بختیاری
92
میانگین پخش
825
تعداد پخش
11
دنبال کننده

انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف رفتار مثبت در ما تشکیل بشود و به مرور زمان این رفتارها تبدیل به عادت میشوند که 100 در صد به پیشرفت شما کمک میکنند...
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف ...
04:14
 • 55

 • 3 سال پیش
04:14
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف رفتار مثبت در ما تشکیل بشود و به مرور زمان این رفتارها تبدیل به عادت میشوند که 100 در صد به پیشرفت شما کمک میکنند...
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف ...
04:44
 • 68

 • 3 سال پیش
04:44
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف رفتار مثبت در ما تشکیل بشود و به مرور زمان این رفتارها تبدیل به عادت میشوند که 100 در صد به پیشرفت شما کمک میکنند...
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف ...
02:00
 • 65

 • 3 سال پیش
02:00
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف رفتار مثبت در ما تشکیل بشود و به مرور زمان این رفتارها تبدیل به عادت میشوند که 100 در صد به پیشرفت شما کمک میکنند...
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف ...
06:12
 • 66

 • 3 سال پیش
06:12
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف رفتار مثبت در ما تشکیل بشود و به مرور زمان این رفتارها تبدیل به عادت میشوند که 100 در صد به پیشرفت شما کمک میکنند...
انجام این تمرین ها یا تکنیک ها باعث میشوند یک طیف ...
02:05
 • 96

 • 3 سال پیش
02:05
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ادامه نداریم... حالمون کم کم بد میشه و به مرور زمان از هدفمون دست میکشیم و تسلیم میشیم وقتی که احساس میکنیم که کم کم داریم انرژیمون رو از دست میدیم گو...
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ...
02:54
 • 88

 • 3 سال پیش
02:54
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ادامه نداریم... حالمون کم کم بد میشه و به مرور زمان از هدفمون دست میکشیم و تسلیم میشیم وقتی که احساس میکنیم که کم کم داریم انرژیمون رو از دست میدیم گو...
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ...
00:40
 • 78

 • 3 سال پیش
00:40
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ادامه نداریم... حالمون کم کم بد میشه و به مرور زمان از هدفمون دست میکشیم و تسلیم میشیم وقتی که احساس میکنیم که کم کم داریم انرژیمون رو از دست میدیم گو...
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ...
03:05
 • 114

 • 3 سال پیش
03:05
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ادامه نداریم... حالمون کم کم بد میشه و به مرور زمان از هدفمون دست میکشیم و تسلیم میشیم وقتی که احساس میکنیم که کم کم داریم انرژیمون رو از دست میدیم گو...
در مسیر موفقیت لحظاتی پیش میاد که انرژی کافی برای ...
02:18
 • 195

 • 3 سال پیش
02:18
shenoto-ads
shenoto-ads