علی فرد

علی فرد
  988
  میانگین پخش
  4.9K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  علی فرد

  علی فرد
  988
  میانگین پخش
  4.9K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  • 45

  • 6 سال پیش
  اشک اقیانوس مقام عشق که داند چه عالمی باشد ؟؟ مگر چو حلقه گرفتار خاتمی باشد شاعر : فرهاد نعمت اللهی...
  اشک اقیانوس مقام عشق که داند چه عالمی باشد ؟...
  01:56
  • 45

  • 6 سال پیش
  01:56
  • 29

  • 6 سال پیش
  سفر ساقی جز او ز دل همگان را فرا فکن کردم کویر سینه بی روح را چمن کردم شاعر : استاد فرهاد نعمت اللهی...
  سفر ساقی جز او ز دل همگان را فرا فکن کردم ک...
  01:56
  • 29

  • 6 سال پیش
  01:56
  • 19

  • 6 سال پیش
  آبیاری برویان بذر عشقی را که در سینه نهان داری زجوی ات آبیاری کن زمین را تا زمان داری شاعر : استاد فرهاد نعمت اللهی...
  آبیاری برویان بذر عشقی را که در سینه نهان داری ...
  02:56
  • 19

  • 6 سال پیش
  02:56
  دست من را ول نکن تا عبور کامل از عرض خیابان دست من را ول نکن تا صعود صامت از سطح بیابان دست من را ول نکن شاعر استاد فرهاد نعمت اللهی...
  دست من را ول نکن تا عبور کامل از عرض خیابان ...
  03:19
  • 32

  • 6 سال پیش
  03:19
  شک دارم به حرفهای عجیبش عجیب شک دارم ...
  شک دارم به حرفهای عجیبش عجیب شک دارم
  01:03
  • 4.8K

  • 6 سال پیش
  01:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads