• 6 سال پیش

  • 45

  • 01:56

اشک اقیانوس

علی فرد
0
0
0

اشک اقیانوس

علی فرد
  • 01:56

  • 45

  • 6 سال پیش

توضیحات
اشک اقیانوس مقام عشق که داند چه عالمی باشد ؟؟ مگر چو حلقه گرفتار خاتمی باشد شاعر : فرهاد نعمت اللهی

با صدای
علی فرد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads