باشگاه شاهنامه پژوهان

کوروش جوادی
12
میانگین پخش
95
تعداد پخش
4
دنبال کننده

باشگاه شاهنامه پژوهان

کوروش جوادی
12
میانگین پخش
95
تعداد پخش
4
دنبال کننده

آیین ها و نمادهای ایرانی در شاهنامهفایل شنیداری سخنرانی های ماهانه شاهنامه پژوهانسخنران : دکتر علیرضا قیامتی ( دکترای زبان و ادبیات فارسی )⁣⁣⁣⁣https://shahnamehpajohan.ir⁣⁣⁣⁣...

آیین ها و نمادهای ایرانی در شاهنامه


<...

01:10:21
 • 11

 • 2 ماه پیش
01:10:21
نگاهی نو به ادبیات حماسی در ایرانفایل شنیداری سخنرانی های ماهانه شاهنامه پژوهانسخنران : دکتر آرش اکبری مفاخر⁣⁣⁣⁣https://shahnamehpajohan.ir⁣⁣⁣⁣...

نگاهی نو به ادبیات حماسی در ایران


01:18:09
 • 10

 • 5 ماه پیش
01:18:09
فرگشت اسطوره ها در شاهنامه فردوسی با رویکرد به نظریه ریچارد داوکینزفایل شنیداری سخنرانی های ماهانه شاهنامه پژوهانسخنران : دکتر مهوش واحد دوست ( دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانش...

فرگشت اسطوره ها در شاهنامه فردوسی با رویکرد به ...

01:08:28
 • 12

 • 6 ماه پیش
01:08:28
دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های ماهانه شاهنامه پژوهان، چهارشنبه یکم شهریورماه با سخنرانی نعمت ییلدریم مترجم شاهنامه به زبان ترکی استانبولی برگزار شد.نعمت ییلدرییم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در د...

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های ماهانه شاهنا...

46:59
 • 12

 • 7 ماه پیش
46:59
«بزرگا، سرم سوده بر خاک تو بر آن خوان گسترده ی پاک توتو دادار دانا و بخشنده‌ایبه هر راز پنهان تو داننده‌ایتویی آنکه جان و روان آفریدزمین و بلند آسمان آفریدتن ناتوان را توان آفریدسخن گفتن اندر زبا...

«بزرگا، سرم سوده بر خاک تو 

بر آن خو...

08:05
 • 4

 • 8 ماه پیش
08:05
گردیه؛ بانویی از شاهنامه: کنکاشی در آرمان سیاسی اوفایل شنیداری سخنرانی های ماهانه شاهنامه پژوهانسخنران : سارا اخروی(دانشجوی دکترای تاریخ) ...

گردیه؛ بانویی از شاهنامه: کنکاشی در آرمان سیاسی...

25:16
 • 7

 • 9 ماه پیش
25:16
چامه "کوروش بزرگ"  با آوای سراینده : هما ارژنگیکورش منم، شاهِ جهان، شاهِ پیمبر  کورش منم، کشور رهان دادگستر  آزاده ای پویای راه روشنایی دل بسته ایین مهر و پارسایی...

چامه "کوروش بزرگ" 

 با آوای سرا...

10:01
 • 10

 • 10 ماه پیش
10:01
خلیج‌ فارسسروده و آوای هما ارژنگی ...

خلیج‌ فارس


سروده و آوای هما ار...

07:20
 • 29

 • 10 ماه پیش
07:20
shenoto-ads
shenoto-ads