سرمایه 365

محمد محمدی
19
میانگین پخش
131
تعداد پخش
6
دنبال کننده

سرمایه 365

محمد محمدی
19
میانگین پخش
131
تعداد پخش
6
دنبال کننده

در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
03:45
 • 12

 • 3 سال پیش
03:45
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
08:59
 • 8

 • 3 سال پیش
08:59
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
09:57
 • 10

 • 3 سال پیش
09:57
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
01:28
 • 19

 • 3 سال پیش
01:28
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
01:35
 • 19

 • 3 سال پیش
01:35
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
01:02
 • 26

 • 3 سال پیش
01:02
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرمایه از جمله بورس ، مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز و ... خواهیم پرداخت...
در این کانال به آموزش سرمایه گزاری در بازاهای سرما...
00:54
 • 37

 • 3 سال پیش
00:54
shenoto-ads
shenoto-ads