پادکست روشنان

تیم روشنان
  294
  میانگین پخش
  8.2K
  تعداد پخش
  106
  دنبال کننده

  پادکست روشنان

  تیم روشنان
  294
  میانگین پخش
  8.2K
  تعداد پخش
  106
  دنبال کننده

  -مفهوم سود و زیان آدمی در متون فارسی«که سود کژ جهانیدن، زیان است...»-حکایت خرید و فروش رندانهٔ آن مرد در الهی نامهٔ عطار- آدمی خواه‌ناخواه، فروشندهٔ وقت است و عمر؛ تا بنگرد که چه در بهای آن به دست آرد...

  -مفهوم سود و زیان آدمی در متون فارسی

  «که ...

  14:38
  • 328

  • 8 ماه پیش
  14:38
  - موضوع زمان در سه حکایت از شاهنامه فردوسی(داستان سیامک) و هفت‌پیکر نظامی ( بردن گاو شش‌ساله بر بام کوشک به دست بانویی در نزد بهرام) و مثنوی مولانا ( کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار بر جوی آب)- بهاریه‌ه...

  - موضوع زمان...

  53:46
  • 294

  • 9 ماه پیش
  53:46
  - تاملی در مثنوی معنوی و دو حکایت دل‌انگیز : حلم و‌ شکیبایی ملازم انفعال و بی‌عملی نیست- حکایت کسی که خاربن بر سر راه مردم کاشته بود.-داستان شکمباره‌ای که مهمان پیامیر ص شد و جامه‌خواب وی را آلود...

  - تاملی در م...

  36:50
  • 268

  • 9 ماه پیش
  36:50
  =>تعبیر«فره ایزدی» و تحول آن در متون کهن=>از پسران فریدون ،ایرج فره ایزدی دارد و سلم و تور، نه.=>تفاوت فطرت با طبیعت در متون (مقصود حکیمان و موشکافان معانی از لزوم رستن آدمی از بند طبیعت چ...

  =>تعبیر«فره ایزدی» و تحول آن در متون کهن

  31:59
  • 235

  • 9 ماه پیش
  31:59
  - حکایت بسیار دل‌انگیز و تمثیلی منطق‌الطیر: یوسف آنگاه که هنوز برادران ، او را بجا نیاورده بودند، سند دستخط آنان را مینی بر فروش یوسف به مالک ذُعر، به ایشان نشان داد که این دستخط عبری را برایم بخوانید...

  - حکایت بسیا...

  39:46
  • 311

  • 9 ماه پیش
  39:46
  منطق‌الطیر، قصه‌ای دل‌انگیز و خواندنی؟ یا برنامهٔ سلوک جمعی؟ وادی ششم از هفت‌وادی: حیرت! سرمنشأ این حیرت، نادانی و کم‌تجربگی است یا دانایی و تجربه؟مقصود عطار از «فقر و فنا» آخرین منزل سفر جم...

  42:47
  • 294

  • 10 ماه پیش
  42:47
   سفر مرغان با راهنمایی هدهد.بیان شگفت استعاری عطار: مرغان ، سیمرغ را به فرمانروایی برگزیده‌اند و عازم شده‌اند تا بر تختش نشانند و سیمرغ همان سی‌مرغند که سفر را به سر برده‌اند....

   سفر مر...

  01:01:54
  • 479

  • 10 ماه پیش
  01:01:54
  پیگیری دیالوگ و گفتگوی عاشق و افسانهدیگرگون شدن همیشگی احوال و اوضاع، مویّد بی‌اعتنایی؟ یا مشوّق و نشانهٔ زندگی و حرکت؟در سرزمینی با وسعت و تنوع و غنای فرهنگی اقوام ایرانی که حاصل درآمیختن اندیشه‌ها، ...

  پیگیری دیالو...

  36:35
  • 256

  • 10 ماه پیش
  36:35
  اهمیت چندصدایی و دیالوگ در شعر امروز...

  اهمیت چندصدایی و دیالوگ در شعر امروز

  38:53
  • 240

  • 11 ماه پیش
  38:53
  (داستان بلعم باعورا و هاروت و ماروت، حکایت تمثیلی عیادت کر از همسایه، حکایت دل‌انگیز مسابقهٔ نقاشان رومی و چینی)-جهل، سرمنشأ خودبینی و خودمحوری-میراث ابلیس: برترم !-بیان مغلطه‌ای در «غیرت و حمیّت دینی...

  (داستان بلعم...

  56:58
  • 320

  • 11 ماه پیش
  56:58
  - جاسوسی از مردم برای حاکمان؟!چگونه و چرا؟- تفاوت‌صاحب‌خبر ( چشم‌ و گوش معرفی‌شدهٔ حاکم در بین مردمان) و مُنهیان (جاسوسان مخفی) در مدل حاکمیتی روزگاران قدیم در متون کهن فارسیv...

  - جاسوسی از ...

  48:33
  • 382

  • 11 ماه پیش
  48:33
  تدبیر هوشمندانهٔ عضدالدولهٔ دیلمی در کار قاضی‌القضاتی که در امانت مردم خیانت کرده بود.اهمیت اقناع مردمان در شیوهٔ حکمرانی عضدالدوله، تا به داوری غلط درنیفتند....

  تدبیر هوشمندانهٔ عضدالدولهٔ دیلمی در کار قاضی‌ا...

  38:11
  • 268

  • 11 ماه پیش
  38:11
  - یک سخن فرعی: چرا در متون گذشته از مردم با تعبیر «رعیت» یاد شده است؟- از « مردم ستون دینند» امام علی ع تا «رعیت چو بیخند و سلطان، درخت» سعدی- ملوک را چشم نافذ باید تا دوست منتقد و دشمن چاپلوس را به د...

  - یک سخن فرع...

  54:13
  • 192

  • 1 سال پیش
  54:13
  • 330

  • 1 سال پیش
  - همه‌جانبه نگری در حکایات بوستان و گلستان- درآمیختن احسا‌ن‌وعلم با تدبیر‌و‌حلم- دو‌ حکایت از باب نخست گلستان در سیرت پادشاهان: یک موضوع با دو نتیجهٔ متفاوت!...

  - همه‌جانبه ...

  38:51
  • 330

  • 1 سال پیش
  38:51
  • 322

  • 1 سال پیش
  ارج کلمات به مثابهٔ شهروندان اقلیم سخن سعدی | حکایت پادشاهی هریک از ما بر سرزمین وجود خودمان، سرزمینی که اخیار و اشرار دارد و زبان شگفت تمثیلی سعدی که ما را به انصاف و عدل در حکمرانی سرزمین وجودمان فر...

  ارج کلمات به...

  36:36
  • 322

  • 1 سال پیش
  36:36
  حکیم گنجه نظامی و خیرخواهی و نصیحت‌گویی او با فرمانروایان و حاکمان.حکایتی زیبا از هفت‌پیکر در تدبیر بهرام‌شاه برای جلوگیری از تصادم و خونریزی و برادرکشی ، وقتی پس از مرگ یزدگرد اول، درباریان او ک...

  حکیم گنجه نظامی و خیرخواهی و نصیحت‌گویی او با ف...

  53:26
  • 258

  • 1 سال پیش
  53:26
   فرجام بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پیاپی نیما یوشیج ( امید یکسویهٔ ساده انگارانه- ناامیدی محض مطلق- امید ریشه‌دار و متکی بر تجربهٔ شکست و پیروزی) تابش بی‌چون و چرای امید در فرجام...

   فرجام بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار...

  23:18
  • 174

  • 1 سال پیش
  23:18
  ادامهٔ گردش چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پیاپی نیما یوشیج ( امید یکسویهٔ ساده انگارانه- ناامیدی محض مطلق- امید ریشه‌دار و متکی بر تجربهٔ شکست و پیروزی)شعر چهارم: سوی شهر خاموش ( ناامیدی یا امیدوار...

  ادامهٔ گردش چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پی...

  23:18
  • 131

  • 1 سال پیش
  23:18
  ادامهٔ بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پیاپی نیما یوشیج( امید یکسویهٔ ساده‌انگارانه- ناامیدی محض مطلق- امید ریشه دار و متکی بر تجربهٔ شکست و پیروزی) شعر دوم: در فرو بندشعر سوم: آقاتوکا...

  ادامهٔ بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر ...

  23:18
  • 107

  • 1 سال پیش
  23:18
   بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پیاپی نیما یوشیج( امید یکسویهٔ ساده‌انگارانه- ناامیدی محض مطلق- امید ریشه‌دار و متکی بر تجربهٔ شکست و پیروزی)شعر نخست: پادشاه فتح...

   بازجست چرخهٔ امید و ناامیدی در چهار شعر پ...

  23:18
  • 209

  • 1 سال پیش
  23:18
  حافظ، شاعر ملی ایران و ایرانیان- خواجهٔ اهل‌راز در نقطهٔ طلایی مولفه‌های هویت‌ساز دینی و ملی ما-مسلمان صادق و محب اهل بیت؛ مبارز آشتی‌ناپذیر با فرهنگ ریا و ریاپروری:«هرچه‌کردم همه از دولت قرآن کردم»؛«...

  حافظ، شاعر م...

  23:08
  • 291

  • 1 سال پیش
  23:08
  فرجام داستان راست روشن  وزیر خائن بهرام شاه از هفت پیکر نظامی را در این قسمت می شنوید....

  فرجام داستان راست روشن  وزیر خائن بهر...

  22:01
  • 310

  • 1 سال پیش
  22:01
  پیگیری داستان راست روشن  وزیر خائن بهرام شاه از هفت پیکر نظامی را در این قسمت می شنوید....

  پیگیری داستان راست روشن  وزیر خائن به...

  18:25
  • 217

  • 1 سال پیش
  18:25
  در این قسمت حکمتی از هفت پیکر نظامی را می شنوید......

  در این قسمت حکمتی از هفت پیکر نظامی را می شنوی...

  17:50
  • 356

  • 1 سال پیش
  17:50
  در این قسمت فرجام بحث نیما و دغدغه سنت و تجدد در شعر مانلی را گفتیم....

  در این قسمت فرجام بحث نیما و دغدغه سنت و تجدد د...

  19:50
  • 276

  • 1 سال پیش
  19:50
  ذر این قسمت به ادامه بحث نیما و دغدغه سنت و تجدد در شعر مانلی پرداختیم....

  ذر این قسمت به ادامه بحث نیما و دغدغه س...

  15:42
  • 233

  • 1 سال پیش
  15:42
  در این قسمت به نیما و دغدغه سنت و تجدد در شعر مانلی پرداختیم....

  در این قسمت به نیما و دغدغه سنت و تجدد در شعر م...

  21:07
  • 291

  • 1 سال پیش
  21:07
  در این قسمت داستان نظامی و حساسیت کار او در منظومهٔ خسرو و شیرین را می شنوید...

  در این قسمت داستان نظامی و حساسیت کار او د...

  30:34
  • 856

  • 1 سال پیش
  30:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads