رساوا

Rasava
25
میانگین پخش
342
تعداد پخش
2
دنبال کننده
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت چهاردهم : روحانی میکروسلبریتی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو سین...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

36:20
 • 21

 • 1 سال پیش
36:20
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت سیزدهم : سلبریتی ایرانی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو سین💻 لوگ...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

10:59
 • 8

 • 1 سال پیش
10:59
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت دوازدهم : میکروسلبریتی عدالتخواه🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو ...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

35:48
 • 2

 • 1 سال پیش
35:48
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت یازدهم : اقتصاد توجه و سلبریتی‌ها🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

22:43
 • 8

 • 1 سال پیش
22:43
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت دهم : ژانر واقع‌نما و سلبریتی‌ها🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو ...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

34:05
 • 17

 • 1 سال پیش
34:05
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت نهم : فرقه‌ای شدن هواداری🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو سین💻 ل...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

13:23
 • 14

 • 1 سال پیش
13:23
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت هشتم : فرهنگ هواداری🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو سین💻 لوگو و...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

33:57
 • 9

 • 1 سال پیش
33:57
پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت هفتم : زنان بلاگر مذهبی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو سین💻 لوگ...

پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررسانه...

12:09
 • 28

 • 1 سال پیش
12:09
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم میکند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت ششم: تبلیغات تجاری سلبریتی‌ها🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین👤مهمان: دکتر مجید سلیمانی / عض...

🎧 پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررس...

32:05
 • 29

 • 1 سال پیش
32:05
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم میکند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت پنجم: پورنوگرافی فقر🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین👤مهمان: دکتر سید احسان شاه‌قاسمی / عضو ...

🎧 پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررس...

09:48
 • 35

 • 1 سال پیش
09:48
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت چهارم: فعالیت خیریه سلبریتی‌ها🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین🎚️ تدوین و صداگذاری: استودیو...

🎧 پادکست رساوا

36:01
 • 28

 • 1 سال پیش
36:01
 • 26

 • 1 سال پیش
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم میکند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت سوم: مداح سلبریتی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین👤مهمان: ریحانه فراهانی/ دانشجوی کارشناسی‌ا...

🎧 پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررس...

10:39
 • 26

 • 1 سال پیش
10:39
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت دوم: سوادرسانه‌ای و سلبریتی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین👤مهمان: مهدی کاشفی‌فرد/ دانشجوی...

🎧 پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررس...

35:07
 • 34

 • 1 سال پیش
35:07
🎧 پادکست رساوا🔰موسسه مسیررسانه با همکاری مجموعه رسانه‌ای فرهنگ شهرت تقدیم می‌کند:🔸فصل اول: فرهنگ شهرت🔹قسمت اول: اعتراض و سلبریتی🎤مجری کارشناس: دکتر تینا امین👤مهمان: دکتر عبدالله بیچرانلو|عضو هیئ...

🎧 پادکست رساوا


🔰موسسه مسیررس...

34:01
 • 83

 • 1 سال پیش
34:01
shenoto-ads
shenoto-ads