رادیو رخداد

رادیو رخـداد
421
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
9
دنبال کننده

رادیو رخداد

رادیو رخـداد
421
میانگین پخش
4.2K
تعداد پخش
9
دنبال کننده

در قلب خوش نقشت آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم ، روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان ، برقصان افکار و در دل از هجوم نگاه ها نوری بتابان ، ما تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی...جوانه خوا...

در قلب خو...

09:05
 • 53

 • 1 ماه پیش
09:05
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخداد ] #فصل_اول | #نگاه_هشتم : #نقاب . 📝 در قلب خوش نقشت آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم ، روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان ، برقصان...
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخ...
09:10
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
09:10
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخداد ] #فصل_اول | #نگاه_هفتم : #کوه . 📝 در قلب خوش نقشت آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم ، روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان ، برقصان ...
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخ...
09:48
 • 264

 • 1 سال پیش
09:48
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخداد ] #فصل_اول | #نگاه_ششم : #وطن . 📝 در قلب خوش نقشت آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم ، روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان ، برقصان ا...
⁦🎙️⁩رادیو رخداد | مجموعه روایتهای زیـما [ ماهِ رخ...
10:14
 • 220

 • 1 سال پیش
10:14
در قلبِ خوش نقشت آغازگرِ استعاره ی زیبای زیمایم ، روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان ، برقصان افکار و در دل از هجومِ نگاه ها نوری بتابان ، ما تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی...جوانه ...
در قلبِ خوش نقشت آغازگرِ استعاره ی زیبای زیمایم ، ...
10:51
 • 190

 • 1 سال پیش
10:51
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم...روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان...برقصان افکار و در دل ، از هجوم نگاه ها نوری بتابان... ما ، تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی ، جو...
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم......
11:47
 • 231

 • 1 سال پیش
11:47
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم...روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان...برقصان افکار و در دل ، از هجوم نگاه ها نوری بتابان... ما ، تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی ، ج...
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم......
10:19
 • 157

 • 1 سال پیش
10:19
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم...روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان...برقصان افکار و در دل ، از هجوم نگاه ها نوری بتابان... ما ، تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی ، ج...
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم......
12:09
 • 238

 • 1 سال پیش
12:09
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم...روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان...برقصان افکار و در دل ، از هجوم نگاه ها نوری بتابان... ما ، تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی ، ج...
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم......
09:55
 • 1.0K

 • 1 سال پیش
09:55
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم...روح نوازشگر گوش هایت را به هجای واژه ها بچرخان...برقصان افکار و در دل ، از هجوم نگاه ها نوری بتابان... ما ، تو را میشنویم و تو ، خود را گوش میدهی ، ج...
در قلب خوش نقشت ، آغازگر استعاره ی زیبای زیمایم......
06:07
 • 358

 • 1 سال پیش
06:07
shenoto-ads
shenoto-ads