رادیو دراما | radio drama

رسول عابدی
232
میانگین پخش
15.1K
تعداد پخش
42
دنبال کننده
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی شمیم رضوان در دو قسمت به مناسبت ولادت امام رضا (ع) ت...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ...
09:40
 • 43

 • 2 سال پیش
09:40
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی شمیم رضوان در دو قسمت به مناسبت ولادت امام رضا (ع) ت...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ...
08:02
 • 29

 • 2 سال پیش
08:02
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش طنز رادیوئی بانک کلیه ! هدیه " رادیو دراما " در آستانه بهار ...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ...
07:47
 • 71

 • 2 سال پیش
07:47
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در دوازده قسمت بر اساس داستان های کتا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر...
08:46
 • 35

 • 2 سال پیش
08:46
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در دوازده قسمت بر اساس داستان های کتا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر...
06:44
 • 17

 • 2 سال پیش
06:44
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در دوازده قسمت بر اساس داستان های کتا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر...
06:05
 • 23

 • 2 سال پیش
06:05
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی سیبیل شاه ! هدیه " رادیو دراما " به مناسبت ایام دهه...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ...
16:31
 • 114

 • 2 سال پیش
16:31
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در دوازده قسمت بر اساس داستان های کتا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر...
06:44
 • 16

 • 2 سال پیش
06:44
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در دوازده قسمت بر اساس داستان های کتا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر...
05:56
 • 20

 • 2 سال پیش
05:56
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "چادر نورانی" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت ایام فاطمیه ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:17
 • 41

 • 2 سال پیش
04:17
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
05:45
 • 28

 • 2 سال پیش
05:45
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
08:11
 • 18

 • 2 سال پیش
08:11
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
07:26
 • 21

 • 2 سال پیش
07:26
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "انار شیرین" تولید "قصه های گنبد سبز" تقدیم به خانواده ها و ف...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:39
 • 37

 • 2 سال پیش
05:39
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "شوق دیدار" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت وفات حضرت معصو...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:08
 • 27

 • 2 سال پیش
04:08
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
07:48
 • 20

 • 2 سال پیش
07:48
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "برای بوسیدن" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت میلاد پیامبر...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
03:12
 • 25

 • 2 سال پیش
03:12
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "برادر فاطمه (س)" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت میلاد پی...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
03:56
 • 13

 • 2 سال پیش
03:56
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "بازی به هنگام نماز" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت میلاد...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:02
 • 24

 • 2 سال پیش
05:02
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "بازی با پیامبر (ص)" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت میلاد...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:18
 • 20

 • 2 سال پیش
05:18
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
06:46
 • 28

 • 2 سال پیش
06:46
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
06:23
 • 38

 • 2 سال پیش
06:23
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهشت پرندگان در ده قسمت بر اساس داستان های کتاب منطق ا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ت...
06:28
 • 36

 • 2 سال پیش
06:28
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "پیوند نبوت و امامت" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت عید س...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:18
 • 499

 • 2 سال پیش
05:18
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "فتح قلعه" تولید "قصه های گنبد سبز" به مناسبت عید سعید غدیر خ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:42
 • 20

 • 2 سال پیش
04:42
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "مشک آب" تولید "قصه های گنبد سبز" تقدیم به خانواده ها و فرزند...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:45
 • 28

 • 3 سال پیش
05:45
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "فقرا و شام عروسی" تولید "قصه های گنبد سبز" تقدیم به خانواده ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:55
 • 29

 • 3 سال پیش
04:55
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی آهوی چوبی ! هدیه " رادیو دراما " به مناسبت ولادت امام ر...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
15:14
 • 174

 • 3 سال پیش
15:14
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "نماز و انگشتر" تولید "قصه های گنبد سبز" تقدیم به خانواده ها ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:13
 • 318

 • 3 سال پیش
05:13
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی "آقا مصطفی" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) تقدیم ...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
11:25
 • 34

 • 3 سال پیش
11:25
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی "عشق تکبیر" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) تقدیم ...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
03:05
 • 17

 • 3 سال پیش
03:05
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی "بلندروح" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) تقدیم به...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
05:50
 • 94

 • 3 سال پیش
05:50
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی "امام دلها" به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) تقدیم...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
06:35
 • 687

 • 3 سال پیش
06:35
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "نماز و انگشتر" تولید "قصه های گنبد سبز" تقدیم به خانواده ها ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:08
 • 569

 • 3 سال پیش
04:08
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی مامان بابا دوستای ما هستن ! هدیه " رادیو دراما " در دورا...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
06:40
 • 444

 • 3 سال پیش
06:40
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "سکه تقلبی و خرمای تلخ" تولید "قصه های کنبد سبز" به مناسبت شه...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
05:15
 • 1.2K

 • 3 سال پیش
05:15
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی "آزمون" هدیه " رادیو دراما " به مناسبت ولادت امام حسن مج...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
05:53
 • 62

 • 3 سال پیش
05:53
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "دشمنی از جنس فقر" هدیه " قصه های گنبد سبز " به مناسبت ولادت ...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:05
 • 554

 • 3 سال پیش
04:05
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "دسته گل آزادی" هدیه " قصه های گنبد سبز " به مناسبت ولادت اما...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
04:30
 • 1.1K

 • 3 سال پیش
04:30
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. قصه "بهای عاشقی" هدیه " قصه های گنبد سبز " در دوران کرونائی است ک...
" قصه های گنبد سبز " از جمله فعالیت های پردیس تئا...
06:10
 • 763

 • 3 سال پیش
06:10
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی نوروزنامه ! هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
07:46
 • 32

 • 3 سال پیش
07:46
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی نوروزنامه ! هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
05:55
 • 37

 • 3 سال پیش
05:55
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی ننه سرما منتظره ! هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی ...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
05:57
 • 70

 • 3 سال پیش
05:57
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بهار تو راهه هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است ک...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
05:41
 • 98

 • 3 سال پیش
05:41
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی فرزندپروری دهه چهل هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
08:26
 • 55

 • 3 سال پیش
08:26
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی فرزندپروری دهه نود هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائ...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
06:59
 • 26

 • 3 سال پیش
06:59
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی مدیریت اضطراب هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
10:00
 • 104

 • 3 سال پیش
10:00
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی انگیزه بخشی هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است ک...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
09:12
 • 29

 • 3 سال پیش
09:12
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی مدیریت فضای مجازی هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
07:40
 • 961

 • 3 سال پیش
07:40
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. دل نوشته رادیوئی آقا ببخشید! هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی اس...
" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر ته...
01:18
 • 529

 • 3 سال پیش
01:18
shenoto-ads
shenoto-ads