مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر

مرکز مشاوره اکسیر
78
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر

مرکز مشاوره اکسیر
78
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نوجوان صحبت خواهیم کرد...
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نو...
01:49
 • 79

 • 4 سال پیش
01:49
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روانشناسی بزرگسال شامل ، مشاوره های فردی ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و مشاوره قبل از طلاق توسط روانشناس برتر مرکز مشاوره اکسیر...
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روان...
01:16
 • 80

 • 4 سال پیش
01:16
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نوجوان صحبت خواهیم کرد...
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نو...
02:19
 • 86

 • 4 سال پیش
02:19
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نوجوان صحبت خواهیم کرد...
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نو...
01:53
 • 91

 • 4 سال پیش
01:53
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
02:17
 • 62

 • 4 سال پیش
02:17
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
03:53
 • 50

 • 4 سال پیش
03:53
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نوجوان صحبت خواهیم کرد...
در این آلبوم درباره اتفاقات و موضوعات روانشناسی نو...
04:18
 • 105

 • 4 سال پیش
04:18
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روانشناسی بزرگسال شامل ، مشاوره های فردی ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و مشاوره قبل از طلاق توسط روانشناس برتر مرکز مشاوره اکسیر...
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روان...
02:01
 • 69

 • 4 سال پیش
02:01
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
04:38
 • 59

 • 4 سال پیش
04:38
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
02:33
 • 50

 • 4 سال پیش
02:33
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روانشناسی بزرگسال شامل ، مشاوره های فردی ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و مشاوره قبل از طلاق توسط روانشناس برتر مرکز مشاوره اکسیر...
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روان...
02:10
 • 87

 • 4 سال پیش
02:10
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
01:16
 • 57

 • 4 سال پیش
01:16
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
03:10
 • 66

 • 4 سال پیش
03:10
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روانشناسی بزرگسال شامل ، مشاوره های فردی ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و مشاوره قبل از طلاق توسط روانشناس برتر مرکز مشاوره اکسیر...
در این آلبوم پادکست های صوتی مربوط به موضوعات روان...
05:34
 • 153

 • 4 سال پیش
05:34
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
01:52
 • 61

 • 4 سال پیش
01:52
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و همچنین در مورد توصیه ها و نکات مهم روانشناسان به والدین گرامی در نحوه ارتباط با فرزندان خودشون توضیحاتی داده خواهد شد .ذ...
در این آلبوم در مورد انواع اختلالات دوران کودکی و ...
02:42
 • 90

 • 4 سال پیش
02:42
shenoto-ads
shenoto-ads