آقای نویسنده

سینا ایرانپور انارکی
25
میانگین پخش
25
تعداد پخش
2
دنبال کننده

آقای نویسنده

سینا ایرانپور انارکی
25
میانگین پخش
25
تعداد پخش
2
دنبال کننده

سخنرانی پیرامون طرج آمایش سرزمین در شهرستان نایین و انارک و خور و نقش نامزدها و مردم منطقه...
سخنرانی پیرامون طرج آمایش سرزمین در شهرستان نایین ...
49:59
  • 25

  • 4 سال پیش
49:59
shenoto-ads
shenoto-ads