آقای نویسنده

آقای نویسنده

سینا ایرانپور انارکی
23
میانگین پخش
23
تعداد پخش
2
دنبال کننده
آقای نویسنده

آقای نویسنده

سینا ایرانپور انارکی
23
میانگین پخش
23
تعداد پخش
2
دنبال کننده

انارک، فرصت ها و تهدیدها در انتخابات مجلس یازدهم
سخنرانی پیرامون طرج آمایش سرزمین در شهرستان نایین و انارک و خور و نقش نامزدها و مردم منطقه
سخنرانی پیرامون طرج آمایش سرزمین در شهرستان نایین ...
49:59
  • 23

  • 2 سال پیش
49:59
shenoto-ads
shenoto-ads