• 4 سال پیش

  • 25

  • 49:59

انارک، فرصت ها و تهدیدها در انتخابات مجلس یازدهم

آقای نویسنده
0
0
1

انارک، فرصت ها و تهدیدها در انتخابات مجلس یازدهم

آقای نویسنده
  • 49:59

  • 25

  • 4 سال پیش

توضیحات
سخنرانی پیرامون طرج آمایش سرزمین در شهرستان نایین و انارک و خور و نقش نامزدها و مردم منطقه

با صدای
سینا ایرانپور انارکی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads