نقد تخصصی بهائیت

حسن ارشاد
26
میانگین پخش
26
تعداد پخش
2
دنبال کننده

نقد تخصصی بهائیت

حسن ارشاد
26
میانگین پخش
26
تعداد پخش
2
دنبال کننده

  • 26

  • 3 ماه پیش
شست 793 : نقش هیئت یاران در برپایی حکومت مذهبی بنیادگرای بهایی در ایران - تحلیلی پیام 12 - 5 - 2016 - بیت العدل در تطهیر اعضای هیئت یاران ایران وهرمان و تحریک بهائیان ایران به اجرای نقشه 5 س...

شست 793 :


 نقش هیئت ...

01:38:19
  • 26

  • 3 ماه پیش
01:38:19
shenoto-ads
shenoto-ads