مناجات با قاضی الحاجات

مناجات با قاضی الحاجات

مناجات با قاضی الحاجات
  126
  میانگین پخش
  3.5K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده
  مناجات با قاضی الحاجات

  مناجات با قاضی الحاجات

  مناجات با قاضی الحاجات
  126
  میانگین پخش
  3.5K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

   الهی قلب ما را صیقلی کن
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   06:31
   • 99

   • 4 سال پیش
   06:31
   ای دوست به کوی تو پناه آوردم
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   03:35
   • 84

   • 4 سال پیش
   03:35
   از یک خروش یا رب شب‌زنده‌دارها
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   05:36
   • 50

   • 4 سال پیش
   05:36
    مناجات تو روح و راحت من
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   11:04
   • 51

   • 4 سال پیش
   11:04
   شد وقت آن که درد نهان را دوا کنیم
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   10:24
   • 65

   • 4 سال پیش
   10:24
   از این گفتن خدایا ننگ دارم
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   04:40
   • 37

   • 4 سال پیش
   04:40
    این دل شب به درگهت، فغان و ناله‌ها کنم
   منجات با قاضی الحاجات
   منجات با قاضی الحاجات
   05:53
   • 35

   • 4 سال پیش
   05:53
    ای که خاک مرده‌ای را نان کنی
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   09:47
   • 20

   • 4 سال پیش
   09:47
   تو بخشنده‌ی هر گناهی، الهی
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   09:55
   • 39

   • 4 سال پیش
   09:55
    اگر درد داری دوا می‌کنم
   مناجات با قاضی الحاجات
   مناجات با قاضی الحاجات
   09:36
   • 85

   • 4 سال پیش
   09:36
   shenoto-ads
   shenoto-ads