Mohammad Rostami

Mohammad Rostami
  26
  میانگین پخش
  52
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  Mohammad Rostami

  Mohammad Rostami
  26
  میانگین پخش
  52
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 22

  • 6 سال پیش
  مد شده. قدیم فکل زرد بود. امروز لاک سیاه می زنن رو ناخن و شل و ول راه میرن. با خودت میگی اونایی که موهاشون رو می تراشن اینکاره ان، میبینی اونایی که لباشون رو سرخ کردن تا سوراخ دماغ، بیشتر مشتری دارن!ج...
  مد شده. قدیم فکل زرد بود. امروز لاک سیاه می زنن رو...
  11:17
  • 22

  • 6 سال پیش
  11:17
  • 30

  • 6 سال پیش
  ساعت به ماه نزدیک می شود خواب چشم می گشاید و من بیدار می شود در میان چراغ های سبز و سرخ ایستاده ام و لباس رویا به تن کرده ام نمی خواهی نگاهم کنی؟ رایحه ی بودنت حال دیگری دارد چند هنگامی است از...
  ساعت به ماه نزدیک می شود خواب چشم می گشاید و من ...
  07:55
  • 30

  • 6 سال پیش
  07:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads