سید مهدی میری

سید مهدی میری
  66
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  سید مهدی میری

  سید مهدی میری
  66
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  • 30

  • 4 سال پیش
  گله کردی خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش : استودیو ایلیا
  گله کردی خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش : استودیو ...
  02:40
  • 30

  • 4 سال پیش
  02:40
  • 30

  • 4 سال پیش
  گوش نویسنده و خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش: استودیو ایلیا
  گوش نویسنده و خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش...
  02:42
  • 30

  • 4 سال پیش
  02:42
  باغبان و سلطان خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش: استودیو ایلیا
  باغبان و سلطان خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش:...
  06:29
  • 18

  • 4 سال پیش
  06:29
  • 27

  • 4 سال پیش
  درختای تجریش شعر : میثم بهاران خوانش: سید مهدی میری : ضبط و پخش: استودیو ایلیا
  درختای تجریش شعر : میثم بهاران خوانش: سید مهد...
  04:52
  • 27

  • 4 سال پیش
  04:52
  • 43

  • 4 سال پیش
  زینب(س) کاری از استودیو ایلیا اجرا توسط سید مهدی میری
  زینب(س) کاری از استودیو ایلیا اجرا توسط سید مهدی م...
  07:34
  • 43

  • 4 سال پیش
  07:34
  داعش یا نمایش؟ نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  داعش یا نمایش؟ نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  05:38
  • 20

  • 4 سال پیش
  05:38
  • 25

  • 4 سال پیش
  خونه کوچیک شعر: حسین صفا خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش: استودیو ایلیا
  خونه کوچیک شعر: حسین صفا خوانش: سید مهدی میری ...
  01:57
  • 25

  • 4 سال پیش
  01:57
  • 38

  • 4 سال پیش
  برکت زمان نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  برکت زمان نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  02:24
  • 38

  • 4 سال پیش
  02:24
  • 14

  • 4 سال پیش
  عید شعر: حسین صفا خوانش: سید مهدی میری ضبط و پخش: استودیو ایلیا
  عید شعر: حسین صفا خوانش: سید مهدی میری ضبط و ...
  01:10
  • 14

  • 4 سال پیش
  01:10
  • 16

  • 5 سال پیش
  اعتراف
  اعتراف
  01:57
  • 16

  • 5 سال پیش
  01:57
  • 20

  • 5 سال پیش
  باران
  باران
  02:14
  • 20

  • 5 سال پیش
  02:14
  • 17

  • 5 سال پیش
  هوای حوا
  هوای حوا
  01:07
  • 17

  • 5 سال پیش
  01:07
  • 17

  • 5 سال پیش
  حالا که نیستی نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  حالا که نیستی نویسنده و خوانش: سید مهدی میری
  02:49
  • 17

  • 5 سال پیش
  02:49
  ما آزموده ایم...
  ما آزموده ایم...
  02:12
  • 15

  • 5 سال پیش
  02:12
  زندگینامه استاد فرمان فتحعلیان
  زندگینامه استاد فرمان فتحعلیان
  10:33
  • 17

  • 5 سال پیش
  10:33
  • 24

  • 5 سال پیش
  بعد از مهمانی
  بعد از مهمانی
  17:57
  • 24

  • 5 سال پیش
  17:57
  زندگینامه استاد ناصر چشم آذر
  زندگینامه استاد ناصر چشم آذر
  05:38
  • 28

  • 5 سال پیش
  05:38
  زندگینامه استاد سیروس ابراهیم زاده
  زندگینامه استاد سیروس ابراهیم زاده
  03:12
  • 23

  • 5 سال پیش
  03:12
  • 29

  • 5 سال پیش
  عشق
  عشق
  03:27
  • 29

  • 5 سال پیش
  03:27
  • 106

  • 5 سال پیش
  سوره تماشا
  سوره تماشا
  04:05
  • 106

  • 5 سال پیش
  04:05
  • 351

  • 5 سال پیش
  راز گل سرخ
  راز گل سرخ
  03:00
  • 351

  • 5 سال پیش
  03:00
  پیام تاریخی استاد شهریار به انیشتین
  پیام تاریخی استاد شهریار به انیشتین
  08:06
  • 763

  • 5 سال پیش
  08:06
  • 36

  • 5 سال پیش
  صداقت، 19 نمره!
  صداقت، 19 نمره!
  02:05
  • 36

  • 5 سال پیش
  02:05
  • 20

  • 5 سال پیش
  می رسد روزی....
  می رسد روزی....
  06:24
  • 20

  • 5 سال پیش
  06:24
  او منم یا منم او
  او منم یا منم او
  02:55
  • 57

  • 5 سال پیش
  02:55
  • 26

  • 5 سال پیش
  فراوانی
  فراوانی
  02:26
  • 26

  • 5 سال پیش
  02:26
  • 31

  • 5 سال پیش
  بنی آدم
  بنی آدم
  02:38
  • 31

  • 5 سال پیش
  02:38
  • 28

  • 5 سال پیش
  درویش نما
  درویش نما
  12:22
  • 28

  • 5 سال پیش
  12:22
  • 44

  • 5 سال پیش
  ارزش کار
  ارزش کار
  02:54
  • 44

  • 5 سال پیش
  02:54
  • 42

  • 5 سال پیش
  معلم
  معلم
  03:18
  • 42

  • 5 سال پیش
  03:18
  shenoto-ads
  shenoto-ads