صلح درون با نیروی کائنات در مدیتیشن تکتم کاشانی

تکتم کاشانی
164
میانگین پخش
979
تعداد پخش
10
دنبال کننده

صلح درون با نیروی کائنات در مدیتیشن تکتم کاشانی

تکتم کاشانی
164
میانگین پخش
979
تعداد پخش
10
دنبال کننده

سلام سلام بهتونامروز شما رو با مدیتیشن و دنیای عمیق و آرامش بخش مدیتیشن یا مراقبه آشنا می کنم.مدیتیشن روانشناسی نیست. مدیتیشن فرا و مافوق روانشناسیه.پیدا کردنآرامش واقعی و حقیقی و پیدا کردن هدف زندگی ...

سلام سلام بهتون

امروز شما رو با مدیتیشن و...

18:48
 • 121

 • 1 سال پیش
18:48
سلام سلام بهتوناگر در درون وجودتون دچار اضطراب و استرس هستید و می خواهید به آرامش برسید، این موارد رو انجام دهید:در محیطی آرام و خلوت قرار بگیرید که صدای بیرونی حواس شما را پرت نکند. و هیچکس شما را قض...


سلام سلام بهتون


اگر...

11:58
 • 198

 • 1 سال پیش
11:58
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی لیست است، می توانید به سبک های مختلفی از مراقبه گوش فرا دهید، چه برای افراد مبتدی که می خواهد به آرامش برسند و چه کسانی که با مدیتیشن مانوس هستند و می ...
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی ل...
31:24
 • 172

 • 1 سال پیش
31:24
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی لیست است، می توانید به سبک های مختلفی از مراقبه گوش فرا دهید، چه برای افراد مبتدی که می خواهد به آرامش برسند و چه کسانی که با مدیتیشن مانوس هستند و می ...
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی ل...
19:00
 • 142

 • 1 سال پیش
19:00
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی لیست است، می توانید به سبک های مختلفی از مراقبه گوش فرا دهید، چه برای افراد مبتدی که می خواهد به آرامش برسند و چه کسانی که با مدیتیشن مانوس هستند و می ...
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی ل...
21:02
 • 110

 • 1 سال پیش
21:02
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی لیست است، می توانید به سبک های مختلفی از مراقبه گوش فرا دهید، چه برای افراد مبتدی که می خواهد به آرامش برسند و چه کسانی که با مدیتیشن مانوس هستند و می ...
در سری مدیتیشن های تکتم کاشانی که شامل چندین پلی ل...
24:59
 • 236

 • 1 سال پیش
24:59
shenoto-ads
shenoto-ads