مسعود لعلی

مسعود لعلی
  157
  میانگین پخش
  157
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  مسعود لعلی

  مسعود لعلی
  157
  میانگین پخش
  157
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  یکی از دشمنان خونی آرامش و شادی درونی این است که در زندگی همواره در جدال برای اثبات ایده و نظر های خود به دیگران باشیم. بیشتر جدال های فرسایشی در زندگی، از همینجا ریشه می گیرد. چه سبکبال و خوشبخت است...
  یکی از دشمنان خونی آرامش و شادی درونی این است که ...
  10:32
  • 157

  • 6 سال پیش
  10:32
  shenoto-ads
  shenoto-ads