• 6 سال پیش

  • 147

  • 10:32

از جهنم اثبات کردن، فرار کن

مسعود لعلی
1
20%
1
0

از جهنم اثبات کردن، فرار کن

مسعود لعلی
  • 10:32

  • 147

  • 6 سال پیش
20%

توضیحات
یکی از دشمنان خونی آرامش و شادی درونی این است که در زندگی همواره در جدال برای اثبات ایده و نظر های خود به دیگران باشیم. بیشتر جدال های فرسایشی در زندگی، از همینجا ریشه می گیرد. چه سبکبال و خوشبخت است انسانی که نمی خواهد چیزی را به کسی ثابت کند و البته باید بدانید ماورای تلاش ها برای اثبات کردن ها، اثبات خودمان به دیگران است. می گویند روزی خبرنگاری سراغ پیرمردی را گرفت که در صد سالگی شاد و سلامت زندگی می کرد و از او درباره راز سلامتی اش پرسید. پیرمرد گفت:

با صدای
مسعود لعلی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads