مهدی جعفری

مهدی جعفری
  156
  میانگین پخش
  624
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  مهدی جعفری

  مهدی جعفری
  156
  میانگین پخش
  624
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نج...
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما...
  07:29
  • 50

  • 4 سال پیش
  07:29
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نج...
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما...
  29:09
  • 66

  • 4 سال پیش
  29:09
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نج...
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما...
  03:52
  • 378

  • 4 سال پیش
  03:52
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نج...
  هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما...
  29:09
  • 130

  • 4 سال پیش
  29:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads