لرن مارکتینگ

لرن مارکتینگ
  49
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  44
  دنبال کننده

  لرن مارکتینگ

  لرن مارکتینگ
  49
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  44
  دنبال کننده

  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  08:17
  • 12

  • 4 سال پیش
  08:17
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  04:26
  • 3

  • 4 سال پیش
  04:26
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  07:08
  • 8

  • 4 سال پیش
  07:08
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  07:39
  • 8

  • 4 سال پیش
  07:39
  5 دلیل برای به کار بردن نام افراد...
  5 دلیل برای به کار بردن نام افراد
  09:19
  • 39

  • 5 سال پیش
  09:19
  4راه برای افزایش نرخ باز شدن ایمیل...
  4راه برای افزایش نرخ باز شدن ایمیل
  13:04
  • 26

  • 5 سال پیش
  13:04
  چرا خرید بانک ایمیل همیشه اشتباه است؟...
  چرا خرید بانک ایمیل همیشه اشتباه است؟
  22:37
  • 26

  • 5 سال پیش
  22:37
  کنترل کیفیت لیست ایمیل...
  کنترل کیفیت لیست ایمیل
  12:41
  • 20

  • 5 سال پیش
  12:41
  4 راه حل برای ساخت لیست ایمیل و گسترش آن...
  4 راه حل برای ساخت لیست ایمیل و گسترش آن
  11:51
  • 29

  • 5 سال پیش
  11:51
  ایمیل مارکتینگ چی نیست...
  ایمیل مارکتینگ چی نیست
  13:18
  • 18

  • 5 سال پیش
  13:18
  ایمیل مارکتینگ چی هست...
  ایمیل مارکتینگ چی هست
  09:36
  • 26

  • 5 سال پیش
  09:36
  بخش اول افزایش سرعت سایت وردپرس...
  بخش اول افزایش سرعت سایت وردپرس
  05:03
  • 21

  • 5 سال پیش
  05:03
  تست سرعت لود شدن سایت و تجربه کاربر...
  تست سرعت لود شدن سایت و تجربه کاربر
  04:59
  • 21

  • 5 سال پیش
  04:59
  افزایش سرعت فروشگاه مجنتو...
  افزایش سرعت فروشگاه مجنتو
  05:50
  • 31

  • 5 سال پیش
  05:50
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت سایت و راهکارهای افزایش سرعت سایت صحبت کرده ایم....
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت...
  05:50
  • 18

  • 5 سال پیش
  05:50
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت سایت و راهکارهای افزایش سرعت سایت صحبت کرده ایم....
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت...
  04:59
  • 11

  • 5 سال پیش
  04:59
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت سایت و راهکارهای افزایش سرعت سایت صحبت کرده ایم....
  در این سری از پادکست ها در مورد عوامل موثر بر سرعت...
  05:03
  • 12

  • 5 سال پیش
  05:03
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  06:45
  • 121

  • 5 سال پیش
  06:45
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  12:02
  • 134

  • 5 سال پیش
  12:02
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  07:02
  • 68

  • 5 سال پیش
  07:02
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  05:20
  • 144

  • 5 سال پیش
  05:20
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  06:28
  • 79

  • 5 سال پیش
  06:28
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  06:11
  • 67

  • 5 سال پیش
  06:11
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  06:49
  • 76

  • 5 سال پیش
  06:49
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل...
  در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ا...
  05:02
  • 185

  • 5 سال پیش
  05:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads