• 5 سال پیش

  • 134

  • 12:02

ایمیل مارکتینگ - چرا خريد بانك ايميل هميشه اشتباه است؟

لرن مارکتینگ
0
0
0

ایمیل مارکتینگ - چرا خريد بانك ايميل هميشه اشتباه است؟

لرن مارکتینگ
  • 12:02

  • 134

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این سری از پادکست ها، در مورد مهم ترین مفاهیم ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی) صحبت کرده ایم. هدف این پادکست ها، آموزش ایمیل مارکتینگ به زبان ساده است. به شما می‌گوییم که چطور می‌توانید لیست ایمیل جمع کنید. چه طور به آن‌ها ایمیل ارسال کنید. چه موضوعاتی برای آن‌ها ارسال کنید و چطور اثربخشی ایمیل خود را اندازه گیری کنید

shenoto-ads
shenoto-ads