گروه آموزشی کوشا

شرکت هرم علم کوشا
35
میانگین پخش
683
تعداد پخش
5
دنبال کننده

گروه آموزشی کوشا

شرکت هرم علم کوشا
35
میانگین پخش
683
تعداد پخش
5
دنبال کننده

اگر می خواهید موفق شوید، باید هدفی را برای خود مشخص کنید. بدون داشتن هدف تمرکز نداشته و از مسیر مشخصی برخوردار نیستید. هدف گذاری نه تنها به شما اجازه می دهید مسیر زندگی و کسب وکار خودتان را دست داشته ...
اگر می خواهید موفق شوید، باید هدفی را برای خود مشخ...
00:53
 • 27

 • 3 سال پیش
00:53
اگر می خواهید موفق شوید، باید هدفی را برای خود مشخص کنید. بدون داشتن هدف تمرکز نداشته و از مسیر مشخصی برخوردار نیستید. هدف گذاری نه تنها به شما اجازه می دهید مسیر زندگی و کسب وکار خودتان را دست داشته ...
اگر می خواهید موفق شوید، باید هدفی را برای خود مشخ...
01:46
 • 49

 • 3 سال پیش
01:46
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
02:03
 • 22

 • 3 سال پیش
02:03
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
01:54
 • 21

 • 3 سال پیش
01:54
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
03:29
 • 23

 • 3 سال پیش
03:29
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
02:47
 • 28

 • 4 سال پیش
02:47
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
04:36
 • 27

 • 4 سال پیش
04:36
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
01:43
 • 28

 • 4 سال پیش
01:43
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
02:49
 • 26

 • 4 سال پیش
02:49
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
02:03
 • 35

 • 4 سال پیش
02:03
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا می دونید چند تا ترمینال دارید ؟اصلا ترمینال چی هست ؟ در اصل ترمینال محل تجمع کارهای پردازش نشده است . ترمینال میتونه مثل ایمیل ،پیام رسان ها ،جیب ،لب...
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا...
02:49
 • 18

 • 4 سال پیش
02:49
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا می دونید چند تا ترمینال دارید ؟اصلا ترمینال چی هست ؟ در اصل ترمینال محل تجمع کارهای پردازش نشده است . ترمینال میتونه مثل ایمیل ،پیام رسان ها ،جیب ،لب...
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا...
04:46
 • 22

 • 4 سال پیش
04:46
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا می دونید چند تا ترمینال دارید ؟اصلا ترمینال چی هست ؟ در اصل ترمینال محل تجمع کارهای پردازش نشده است . ترمینال میتونه مثل ایمیل ،پیام رسان ها ،جیب ،لب...
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا...
03:10
 • 21

 • 4 سال پیش
03:10
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داریم در این صوت تکنیک بریان تریسی را یاد می گیریم...
رای داشتن زندگی موفق نیاز به دانش برنامه ریزی داری...
03:47
 • 40

 • 4 سال پیش
03:47
نرم افزار Microsoft Project، یکی از نرم افزارهای مجموعه آفیس است که برای اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه استفاده می شود. با Microsoft Project به سادگی می‌توانید زمان تکمیل هر فعالیت یا هر فاز از پروژه ...
نرم افزار Microsoft Project، یکی از نرم افزارهای م...
01:08
 • 78

 • 4 سال پیش
01:08
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا می دونید چند تا ترمینال دارید ؟اصلا ترمینال چی هست ؟ در اصل ترمینال محل تجمع کارهای پردازش نشده است . ترمینال میتونه مثل ایمیل ،پیام رسان ها ،جیب ،لب...
نظم چطوری اتفاق می افته ؟جالبه با 4 گام ساده اصلا...
02:28
 • 44

 • 4 سال پیش
02:28
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بیان شده انواع حافظه های ما... چند درصد از کارهای ما در حافظه می ماند وقتی کار جدیدی داریم و ممکن است فراموش کنیم بنابراین باید بر روی حافظه مان کنترل ...
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بی...
08:51
 • 37

 • 4 سال پیش
08:51
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بیان شده انواع حافظه های ما... چند درصد از کارهای ما در حافظه می ماند وقتی کار جدیدی داریم و ممکن است فراموش کنیم بنابراین باید بر روی حافظه مان کنترل ...
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بی...
03:47
 • 34

 • 4 سال پیش
03:47
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بیان شده انواع حافظه های ما... چند درصد از کارهای ما در حافظه می ماند وقتی کار جدیدی داریم و ممکن است فراموش کنیم بنابراین باید بر روی حافظه مان کنترل ...
مدیریت زمان یا مدیریت ذهن ؟؟؟ آنچه در این ویدیو بی...
08:30
 • 48

 • 4 سال پیش
08:30
این دوره آموزشی با تدریس دکتر هاشم ستاره با بیش از 15 سال سابق آموزش در دانشگاه صنعتی مالک اشتر...
این دوره آموزشی با تدریس دکتر هاشم ستاره با بیش از...
01:21
 • 55

 • 4 سال پیش
01:21
shenoto-ads
shenoto-ads