کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک
762
میانگین پخش
5.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک
762
میانگین پخش
5.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

    فرزند پروری مشروط و بدون شرطلیلا شهبازی/ روان‌شناس کودک و نوجوان مرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت...

02:55
 • 1.7K

 • 8 ماه پیش
02:55
دلبستگی ناایمنلیلا شهبازی/ روان‌شناس کودک و نوجوان مرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه مادر و کودک:ما را در اینستاگرا...

دلبستگی ناایمن

ل...

03:23
 • 27

 • 8 ماه پیش
03:23
 • 1.7K

 • 8 ماه پیش
دلبستگی ایمنلیلا شهبازی/ روان‌شناس کودک و نوجوان مرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه مادر و کودک:ما را در اینستاگرام ...

دلبستگی ایمن

لیل...

02:21
 • 1.7K

 • 8 ماه پیش
02:21
 • 1.8K

 • 8 ماه پیش
اضطراب جداییلیلا شهبازی/ روان‌شناس کودک و نوجوان مرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه مادر و کودک:ما را در اینستاگرام ...

اضطراب جدایی

لیل...

02:27
 • 1.8K

 • 8 ماه پیش
02:27
تقویت خویشتن‌داری کودکلیلا شهبازی/ روان‌شناس کودک و نوجوان مرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه مادر و کودک:ما را در ا...

تقویت خویشتن‌داری کودک

لیلا شهبازی/ روان‌...

01:37
 • 20

 • 8 ماه پیش
01:37
اصول رشد و تکامل کودک سرکار خانم نسیم براتیدانشجوی دکتری علوم تربیتیمرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه مادر و کودک:م...

اصول رشد و تکامل کودک 

سرکار خانم نس...

02:24
 • 22

 • 11 ماه پیش
02:24
موضوع: مولفه‌های رفتاری رابطه والد_کودکسرکار خانم لیلا شهبازیروان‌شناس کودک و نوجوانمرکز تخصصی جی جا:برگزار کننده کارگاه‌های تخصصی مادر و کودکجهت کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵۰۹۱۹۶۵۳۰۴۶۰سایت کارگاه ما...

موضوع: مولفه‌های رفتاری رابطه والد_کودک

س...

01:06
 • 22

 • 11 ماه پیش
01:06
shenoto-ads
shenoto-ads