شبکه تفاوت

شبکه تفاوت
  9
  میانگین پخش
  9
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  شبکه تفاوت

  شبکه تفاوت
  9
  میانگین پخش
  9
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  همیشه برایم جای سوال بود که در دوره قاجار مملکت چگونه اداره میشد تا اینکه پس از جستجوی فراوان هیچ کتاب واحدی را در این خصوص نیافتم و مجبور شدم برای پاسخ به این پرسش پس از مطالعه چندین منبع به این گفتا...
  همیشه برایم جای سوال بود که در دوره قاجار مملکت چگ...
  04:24
  • 9

  • 7 سال پیش
  04:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads