تاریخ اجتماعی ایران

Masoud Zamani Moghadam
  10
  میانگین پخش
  37
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  تاریخ اجتماعی ایران

  Masoud Zamani Moghadam
  10
  میانگین پخش
  37
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی🔸 تاریخ برگزاری جلسه: ۲۸ تیر ۱۴۰۲🔸متن ارائه‌شدۀ این جلسه را می‌توانید در کانال تلگرام تاریخ اجتماعی ایران بیابید:https://t.me/...

  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ...

  01:50:28
  • 5

  • 5 ماه پیش
  01:50:28
  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی🔸 تاریخ برگزاری جلسه: ۲۱ تیر ۱۴۰۲🔸متن ارائه‌شدۀ این جلسه را می‌توانید در کانال تلگرام تاریخ اجتماعی ایران بیابید:https://t.me/...

  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ...

  01:37:53
  • 5

  • 5 ماه پیش
  01:37:53
  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی🔸 تاریخ برگزاری جلسه: ۱۴ تیر ۱۴۰۲🔸متن ارائه‌شدۀ این جلسه را می‌توانید در کانال تلگرام تاریخ اجتماعی ایران بیابید:https://t.me/...

  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ...

  01:30:08
  • 4

  • 5 ماه پیش
  01:30:08
  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی🔸 تاریخ برگزاری جلسه: ۷ تیر ۱۴۰۲🔸متن ارائه‌شدۀ این جلسه را می‌توانید در کانال تلگرام تاریخ اجتماعی ایران بیابید:https://t.me/s...

  🔸با خوانش جلد نخست مجموعهٔ کتاب تاریخ اجتماعی ...

  01:39:22
  • 23

  • 6 ماه پیش
  01:39:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads