قصه دان

ghe3dan
10
میانگین پخش
248
تعداد پخش
6
دنبال کننده

قصه دان

ghe3dan
10
میانگین پخش
248
تعداد پخش
6
دنبال کننده

قسمت ششم از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان و بزرگسالان، صفر تا صد ساله ها) &n...

قسمت ششم از فصل سوم رادیو قصه دان<...

04:52
 • 8

 • 1 ماه پیش
04:52
قسمت پنجم از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان و بزرگسالان، صفر تا صد ساله ها)«قصۀ چک...

قسمت پنجم از فصل سوم رادیو قصه دان...

06:33
 • 5

 • 1 ماه پیش
06:33
قسمت چهارم از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان و بزرگسالان، صفر تا صد ساله ها) ...

قسمت چهارم از فصل سوم رادیو قصه دا...

07:05
 • 1

 • 2 ماه پیش
07:05
قسمت سوم از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان باهوش برای تقویت تفکر نقاد و تفکر خلاق)البته...

قسمت سوم از فصل سوم رادیو قصه دان

04:50
 • 5

 • 2 ماه پیش
04:50
قسمت دوم از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان باهوش برای تقویت تفکر نقاد و تفکر خلاق)البته...

قسمت دوم از فصل...

05:55
 • 5

 • 3 ماه پیش
05:55
قسمت اول از فصل سوم رادیو قصه دان(فصل سوم قصه دان شامل قصه های محرک فکری برای کودکان است. مناسب استفاده در کلاسهای خلاقیت، فکرپروری، فبک و مناسب همۀ کودکان باهوش برای تقویت تفکر نقاد و تفکر خلاق)البته...

قسمت اول از فصل...

09:18
 • 8

 • 3 ماه پیش
09:18
قسمت دهم (آخر) از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ احتیاط روباه- برگرفته از قصه های کلیه و دمنه- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهیتسهیل گر: الهه یادگار...

قسمت دهم (آخر) از فصل دوم رادیو قصه دان (و...

06:44
 • 2

 • 3 ماه پیش
06:44
قسمت نهم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ اشتباه اردک- برگرفته از قصه های کلیله و دمنه- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهیتسهیل گر: الهه یادگاریناظر ...

قسمت نهم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آش...

07:28
 • 4

 • 4 ماه پیش
07:28
قسمت هشتم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ خیاط در کوزه- برگرفته از قصه های قابوسنامه- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدی قصه گو: مینا عبدالهیتسهیل گر: الهه یادگاری...

قسمت هشتم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آ...

05:11
 • 4

 • 4 ماه پیش
05:11
قسمت هفتم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ دندان سفید- برگرفته از قصه های شیخ عطار- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهیتسهیل گر: الهه یادگاریناظر صوتی...

قسمت هفتم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آ...

05:00
 • 7

 • 4 ماه پیش
05:00
 • 5

 • 4 ماه پیش
قسمت ششم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ پند خرگوش- برگرفته از مرزبان نامه- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهی، به همراه نرگس سعدی، سعیده حسین پورتس...

قسمت ششم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آش...

11:30
 • 5

 • 4 ماه پیش
11:30
قسمت پنجم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ مرغ آتشخوار- برگرفته از مرزبان نامه- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهی، به همراه محمدامین قیدی، پروانه عیدی، ع...

قسمت پنجم از فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی...

10:41
 • 5

 • 5 ماه پیش
10:41
قسمت چهارم فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی با ادبیات کهن ایران)قصۀ آهو در طویلۀ خران- برگرفته از مثنوی معنوی- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدی قصه گو: مینا عبدالهی، به همراه سعیده حسین پور، زهر...

قسمت چهارم فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی ب...

16:32
 • 6

 • 5 ماه پیش
16:32
 • 5

 • 6 ماه پیش
پادکست ویژۀ قصه دان به مناسبت 6 خرداد روز المر۶ خرداد برابر با ۲۷ می «روز جهانی المر» است. المر فیل رنگی و محبوب همهٔ فیل‌ها و کودکان دنیا و شخصیت اصلی کتاب‌هایی با همین عنوان اثر دیوید مک کی است. کود...

پادکست ویژۀ قصه دان به مناسبت 6 خرداد روز المر<...

06:19
 • 5

 • 6 ماه پیش
06:19
قسمت سوم فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی کودکان با ادبیات کهن ایران)قصۀ شیر بی یال و دم- برگرفته از مثنوی معنوی- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهی، به همراه نرگس سعدی، مرضیه شعبان...


قسمت سوم فص...

09:55
 • 2

 • 6 ماه پیش
09:55
قسمت دوم فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی کودکان با ادبیات کهن ایران)قصۀ درس عملی_(طوطی و بازرگان)- برگرفته از مثنوی معنوی- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهی، به همراه سعیده حسین پ...

قسمت دوم فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی کود...

12:25
 • 2

 • 7 ماه پیش
12:25
قسمت اول فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی کودکان با ادبیات کهن ایران)قصۀ مریض خیالی- برگرفته از مثنوی معنوی- بازنویسی شده توسط مهدی آذر یزدیقصه گو: مینا عبدالهی، به همراه نرگس سعدی و سعیده حسین پورت...

قسمت اول فصل دوم رادیو قصه دان (ویژۀ آشنایی کود...

16:52
 • 9

 • 7 ماه پیش
16:52
✓ قصهٔ سه خرسویژهٔ صفر تا صد ساله هاحتما این قصه را برای کودکان پخش کنیدآیا برای دست زدن به وسایل دیگران اجازه لازم است؟ ✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کود...

✓ قصهٔ سه خرس

ویژهٔ صفر تا صد ساله ها

...
08:52
 • 25

 • 10 ماه پیش
08:52
✓ قصهٔ راگیلوگویژهٔ صفر تا صد ساله هاحتما این قصه را برای کودکان پخش کنیدآیا باید به حرف پدر و مادر خود گوش کنیم؟✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه ...

✓ قصهٔ راگیلوگ

ویژهٔ صفر تا صد ساله ها

08:28
 • 12

 • 10 ماه پیش
08:28
✓ قصهٔ تارعنکبوت طلاییویژهٔ صفر تا صد ساله هاحتما این قصه را برای کودکان پخش کنیدآیا ماجرای تزیین درخت کریسمس را میدانید؟✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کود...

✓ قصهٔ تارعنکبوت طلایی

ویژهٔ صفر تا صد سا...

08:26
 • 7

 • 11 ماه پیش
08:26
✓ قصهٔ چطور گل نیلوفر بالا رونده شد؟ویژهٔ صفر تا صد ساله هاآیا با کار و تلاش به هرآنچه بخواهیم می رسیم؟✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 ق...

✓ قصهٔ چطور گل نیلوفر بالا رونده شد؟

ویژه...

04:12
 • 7

 • 11 ماه پیش
04:12
✓ قصهٔ برادر خوکویژهٔ صفر تا صد ساله هابه خصوص آنها که مرتب و منظم نیستند!!!✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 قصه‌گو: نرگس سعدی، عاطفه اسک...

✓ قصهٔ برادر خوک

ویژهٔ صفر تا صد ساله ها<...

06:23
 • 4

 • 11 ماه پیش
06:23
✓ قصهٔ تاووتز کوچولوویژهٔ صفر تا صد ساله ها✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 قصه‌گو: نرگس سعدی، الهه یادگاری، زهرا یعقوبی🎙تسهیل‌گر: الهه ...

✓ قصهٔ تاووتز کوچولو

ویژهٔ صفر تا صد ساله...

05:57
 • 6

 • 11 ماه پیش
05:57
✓ قصهٔ مرد ملوانویژهٔ صفر تا صد ساله ها✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 قصه‌گو: میناعبداللهی، سعیده حسین پور، یاسین صمدی نظری🎙تسهیل‌گر: ...

✓ قصهٔ مرد ملوان

ویژهٔ صفر تا صد ساله ها<...

07:05
 • 6

 • 1 سال پیش
07:05
✓ قصهٔ گندم سیاهویژهٔ صفر تا صد ساله ها✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییماقتباسی از قصه ای از: هانس کریستین اندرسن🎙 قصه‌گو: میناعبداللهی🎙تس...

✓ قصهٔ گندم سیاه

ویژهٔ صفر تا صد ساله ها<...

05:45
 • 26

 • 1 سال پیش
05:45
✓ قصهٔ طوطی و گربهویژهٔ صفر تا صد ساله ها✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 قصه‌گو: میناعبداللهی، سعیده حسین‌پور، نرگس سعدی، مینا پیله ور🎙...

✓ قصهٔ طوطی و گربه

ویژهٔ صفر تا صد ساله ه...

12:11
 • 33

 • 1 سال پیش
12:11
✓ قصهٔ قورباغه و گاوویژهٔ صفر تا صد ساله ها✒️نویسنده: ساراکان برایانت📚 مترجم: الناز معتمدی📗برگرفته از کتاب: چگونه به کودکان قصه بگوییم🎙 قصه‌گو: میناعبداللهی، سعیده حسین‌پور، نرگس_سعدی🎙تسهیل‌گر: سم...

✓ قصهٔ قورباغه و گاو

04:58
 • 39

 • 1 سال پیش
04:58
shenoto-ads
shenoto-ads