انتظار

زهرا رضایی
  248
  میانگین پخش
  248
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  انتظار

  زهرا رضایی
  248
  میانگین پخش
  248
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  • 248

  • 2 سال پیش
  نشسته غرق تماشای شیعیان خودش کسی نیامده جز او سر قرار خودش چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح کسی قنوت بگیرد به انتظارخودش باز هم انتظار و انتظار یعنی گل نرگس سلا...
  نشسته غرق تماشای شیعیان خودش کس...
  05:34
  • 248

  • 2 سال پیش
  05:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads