قدمعلی سرامی

قدمعلی سرامی
44
میانگین پخش
1.5K
تعداد پخش
10
دنبال کننده
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ اشراق، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ارائه شد. وی، در کتاب حکمت‌الاشراق، به اصول و فروع این نظریه، پرداخته‌است. این فلسفه از همان آغاز پیدایش، در...
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ ا...
13:04
 • 24

 • 3 سال پیش
13:04
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ اشراق، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ارائه شد. وی، در کتاب حکمت‌الاشراق، به اصول و فروع این نظریه، پرداخته‌است. این فلسفه از همان آغاز پیدایش، در...
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ ا...
14:21
 • 18

 • 3 سال پیش
14:21
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ اشراق، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ارائه شد. وی، در کتاب حکمت‌الاشراق، به اصول و فروع این نظریه، پرداخته‌است. این فلسفه از همان آغاز پیدایش، در...
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ ا...
10:28
 • 26

 • 3 سال پیش
10:28
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ اشراق، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ارائه شد. وی، در کتاب حکمت‌الاشراق، به اصول و فروع این نظریه، پرداخته‌است. این فلسفه از همان آغاز پیدایش، در...
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ ا...
10:00
 • 38

 • 3 سال پیش
10:00
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتاليستيك، بنظر شما يا اون تقدّيرگرايي شرقي هست يا منبّعث از اون تراژدي بعضا غربي يوناني هست؟ به نظر شما اينجا اين نكته اينه كه الان اشاره كرديد. قدمعلی سر...
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتالي...
30:00
 • 9

 • 3 سال پیش
30:00
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتاليستيك، بنظر شما يا اون تقدّيرگرايي شرقي هست يا منبّعث از اون تراژدي بعضا غربي يوناني هست؟ به نظر شما اينجا اين نكته اينه كه الان اشاره كرديد. قدمعلی سر...
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتالي...
30:00
 • 8

 • 3 سال پیش
30:00
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتاليستيك، بنظر شما يا اون تقدّيرگرايي شرقي هست يا منبّعث از اون تراژدي بعضا غربي يوناني هست؟ به نظر شما اينجا اين نكته اينه كه الان اشاره كرديد. قدمعلی سر...
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتالي...
30:00
 • 5

 • 3 سال پیش
30:00
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتاليستيك، بنظر شما يا اون تقدّيرگرايي شرقي هست يا منبّعث از اون تراژدي بعضا غربي يوناني هست؟ به نظر شما اينجا اين نكته اينه كه الان اشاره كرديد. قدمعلی سر...
بخشی از گفت‌وشنود: مصاحبه‌کننده: اين نگرش فاتالي...
30:00
 • 13

 • 3 سال پیش
30:00
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرامی پیرامون زندگی شخصی ایشان و خیام و اندیشه‌هایش محمّد صالح علاء: آقای دکتر شما به یک شکل زیبایی با چنان توانایی ترانه‌های خیّامی رو می‌خونید که هیچ ...
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرام...
30:00
 • 20

 • 3 سال پیش
30:00
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرامی پیرامون زندگی شخصی ایشان و خیام و اندیشه‌هایش محمّد صالح علاء: آقای دکتر شما به یک شکل زیبایی با چنان توانایی ترانه‌های خیّامی رو می‌خونید که هیچ ...
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرام...
30:00
 • 18

 • 3 سال پیش
30:00
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرامی پیرامون زندگی شخصی ایشان و خیام و اندیشه‌هایش محمّد صالح علاء: آقای دکتر شما به یک شکل زیبایی با چنان توانایی ترانه‌های خیّامی رو می‌خونید که هیچ ...
محمد صالح‌علاء در گفت‌و‌شنودی با استاد قدمعلی سرام...
30:00
 • 46

 • 3 سال پیش
30:00
برنامه «تمام قد» هر هفته با معرفی مشاهیر و مفاخر و چهره های ماندگار ایران از رادیو تهران روی آنتن می رود. برنامه "تمام قد" با هدف معرفی مفاخر ملی و چهره های ماندگار کشوری در حوزه های مختلف و بازنگری ف...
برنامه «تمام قد» هر هفته با معرفی مشاهیر و مفاخر و...
27:23
 • 15

 • 3 سال پیش
27:23
برنامه «تمام قد» هر هفته با معرفی مشاهیر و مفاخر و چهره های ماندگار ایران از رادیو تهران روی آنتن می رود. برنامه "تمام قد" با هدف معرفی مفاخر ملی و چهره های ماندگار کشوری در حوزه های مختلف و بازنگری ف...
برنامه «تمام قد» هر هفته با معرفی مشاهیر و مفاخر و...
26:41
 • 34

 • 3 سال پیش
26:41
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
38:45
 • 6

 • 6 سال پیش
38:45
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
30:25
 • 8

 • 6 سال پیش
30:25
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
32:44
 • 9

 • 6 سال پیش
32:44
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
31:02
 • 415

 • 6 سال پیش
31:02
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
29:48
 • 12

 • 6 سال پیش
29:48
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی دربارهٔ صفاریان...
تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابو...
46:07
 • 10

 • 6 سال پیش
46:07
پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ا...
پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحا...
30:42
 • 50

 • 6 سال پیش
30:42
پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ا...
پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحا...
33:44
 • 20

 • 6 سال پیش
33:44
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (1146م/540ق -1221م/618ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال 540 هجری ...
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ ...
21:44
 • 2

 • 6 سال پیش
21:44
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (1146م/540ق -1221م/618ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال 540 هجری ...
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ ...
30:28
 • 2

 • 6 سال پیش
30:28
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (1146م/540ق -1221م/618ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال 540 هجری ...
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ ...
24:38
 • 25

 • 6 سال پیش
24:38
سیاوُش یا سیاووش یا سیاوَخْش از شخصیت‌های افسانه‌ای و بی‌گناهِ شاهنامه، مردی جوان و خوش‌چهره و فرزندِ پهلوان و برومندِ کاووس است. سیاوش، یکی از چهره‌های مظلوم و مغمومِ شاهنامه است. سوگ سیاوش یا سیاوش...
سیاوُش یا سیاووش یا سیاوَخْش از شخصیت‌های افسانه‌ا...
01:00:02
 • 49

 • 6 سال پیش
01:00:02
عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری) (زادهٔ 28 اردیبهشت 427 در نیشابور - درگذشتهٔ 12 آذر 510 در نیشابور) که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النّیسابوری ...
عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالف...
30:06
 • 10

 • 6 سال پیش
30:06
ابوالقاسم فردوسی طوسی (329 هجری قمری – 416 هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت...
ابوالقاسم فردوسی طوسی (329 هجری قمری – 416 هجری قم...
20:02
 • 45

 • 7 سال پیش
20:02
ابوالقاسم فردوسی طوسی (329 هجری قمری – 416 هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت...
ابوالقاسم فردوسی طوسی (329 هجری قمری – 416 هجری قم...
19:07
 • 53

 • 7 سال پیش
19:07
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
30:35
 • 51

 • 7 سال پیش
30:35
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
23:50
 • 154

 • 7 سال پیش
23:50
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
30:13
 • 80

 • 7 سال پیش
30:13
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
58:45
 • 52

 • 7 سال پیش
58:45
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
30:25
 • 45

 • 7 سال پیش
30:25
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزهٔ زبان فارسی است. وی عضو هییت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از پنج استاد برتر ...
قدمعلی سَرّامی (زادهٔ 8 بهمن 1322 در رامهرمز)، است...
30:31
 • 97

 • 7 سال پیش
30:31
shenoto-ads
shenoto-ads