ده بازار

علیرضا جعفری فشارکی
23
میانگین پخش
23
تعداد پخش
2
دنبال کننده

ده بازار

علیرضا جعفری فشارکی
23
میانگین پخش
23
تعداد پخش
2
دنبال کننده

  • 23

  • 3 سال پیش
صنایع دستی ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارند و هویت و اصالت ما را به خوبی نشان می دهند. احیای این صنایع و زنده نگه داشتن هنرهایی که بعضا به فراموشی سپرده شده اند، هدفی است که ما در شرکت سرزمین...
صنایع دستی ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دار...
05:06
  • 23

  • 3 سال پیش
05:06
shenoto-ads
shenoto-ads