• 3 سال پیش

  • 23

  • 05:06

صنایع دستی

ده بازار
0
0
0

صنایع دستی

ده بازار
  • 05:06

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
صنایع دستی ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارند و هویت و اصالت ما را به خوبی نشان می دهند. احیای این صنایع و زنده نگه داشتن هنرهایی که بعضا به فراموشی سپرده شده اند، هدفی است که ما در شرکت سرزمین جاوید مارشنان دنبال می کنیم و با راه اندازی سایت ده بازار در سال 1395، گام های محکم واستوار تری برای تحقق آن برداشته ایم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads