گروه فرهنگی دستان118

گروه فرهنگی دستان118
6.9K
میانگین پخش
2.1M
تعداد پخش
250
دنبال کننده

گروه فرهنگی دستان118

گروه فرهنگی دستان118
6.9K
میانگین پخش
2.1M
تعداد پخش
250
دنبال کننده

آیا می دانستید گرمیجات را چطور بشناسید؟ تمام مزه های تلخ-شیرین -شور جزو گرمیها هستند و.... با ما باشید فرهنگ تغذیه سالم سردیجات گرمیجات تغذیه حجامت کلاس استاد قادری...
آیا می دانستید گرمیجات را چطور بشناسید؟ تمام مزه ...
01:19:04
 • 1.8K

 • 6 سال پیش
01:19:04
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
01:45
 • 2.3K

 • 6 سال پیش
01:45
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
01:11
 • 1.8K

 • 6 سال پیش
01:11
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
01:32
 • 1.6K

 • 6 سال پیش
01:32
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
02:22
 • 1.5K

 • 6 سال پیش
02:22
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
01:08
 • 5.9K

 • 6 سال پیش
01:08
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
01:08
 • 3.7K

 • 6 سال پیش
01:08
سایت ما dastan118.ir...
سایت ما dastan118.ir
02:00
 • 2.9K

 • 6 سال پیش
02:00
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد سید مصطفی سعیدی گوینده سمیه امیری وبسایتwww.dastan118.ir وبسایتwww.dastan118.ir وبسایتwww.dastan118.ir...
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد س...
04:42
 • 10.5K

 • 6 سال پیش
04:42
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد سید مصطفی سعیدی گوینده سمیه امیری وبسایتwww.dastan118.ir وبسایتwww.dastan118.ir وبسایتwww.dastan118.ir ...
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد س...
07:19
 • 9.5K

 • 6 سال پیش
07:19
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد سید مصطفی سعیدی گوینده سمیه امیری وبسایت www.dastan118.ir وبسایت www.dastan118.ir وبسایت www.dastan118.ir ...
گروه فرهنگی دستان 118 تقدیم میکند. نویسنده مرشد س...
06:55
 • 38.4K

 • 6 سال پیش
06:55
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 www.dastan118.ir گروه فرهنگی دستان118 تقدیم می کند: داستانهای صوتی شاهنامه فردوسی برگرفته از طومار شاهنامه فردوسی اثر مرشد سعیدی بزرگوار اینستاگرا...
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 ...
21:43
 • 4.4K

 • 6 سال پیش
21:43
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 www.dastan118.ir گروه فرهنگی دستان118 تقدیم می کند: داستانهای صوتی شاهنامه فردوسی برگرفته از طومار شاهنامه فردوسی اثر مرشد سعیدی بزرگوار اینستاگرا...
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 ...
09:40
 • 1.8K

 • 6 سال پیش
09:40
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 www.dastan118.ir گروه فرهنگی دستان118 تقدیم می کند: داستانهای صوتی شاهنامه فردوسی برگرفته از طومار شاهنامه فردوسی اثر مرشد سعیدی بزرگوار اینستاگرا...
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 ...
14:35
 • 1.6K

 • 6 سال پیش
14:35
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 www.dastan118.ir گروه فرهنگی دستان118 تقدیم می کند: داستانهای صوتی شاهنامه فردوسی برگرفته از طومار شاهنامه فردوسی اثر مرشد سعیدی بزرگوار اینستاگرا...
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 ...
16:44
 • 1.8K

 • 6 سال پیش
16:44
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 www.dastan118.ir گروه فرهنگی دستان118 تقدیم می کند: داستانهای صوتی شاهنامه فردوسی برگرفته از طومار شاهنامه فردوسی اثر مرشد سعیدی بزرگوار اینستاگرا...
شاهنامه صوتی به نثر روان-گروه فرهنگی دستان118 ...
09:32
 • 2.5K

 • 6 سال پیش
09:32
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
10:08
 • 546

 • 6 سال پیش
10:08
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
02:41
 • 523

 • 6 سال پیش
02:41
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
12:20
 • 581

 • 6 سال پیش
12:20
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
13:09
 • 600

 • 6 سال پیش
13:09
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
13:23
 • 605

 • 6 سال پیش
13:23
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
06:53
 • 512

 • 6 سال پیش
06:53
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
05:08
 • 512

 • 6 سال پیش
05:08
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
09:12
 • 510

 • 6 سال پیش
09:12
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
11:06
 • 477

 • 6 سال پیش
11:06
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
13:03
 • 520

 • 6 سال پیش
13:03
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
07:33
 • 656

 • 6 سال پیش
07:33
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
15:36
 • 611

 • 6 سال پیش
15:36
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
08:14
 • 523

 • 6 سال پیش
08:14
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
11:35
 • 555

 • 6 سال پیش
11:35
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
08:19
 • 523

 • 6 سال پیش
08:19
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
07:51
 • 496

 • 6 سال پیش
07:51
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
04:49
 • 440

 • 6 سال پیش
04:49
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
10:24
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
10:24
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
19:11
 • 610

 • 6 سال پیش
19:11
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
04:11
 • 442

 • 6 سال پیش
04:11
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
14:05
 • 550

 • 6 سال پیش
14:05
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
11:49
 • 577

 • 6 سال پیش
11:49
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
06:14
 • 525

 • 6 سال پیش
06:14
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
09:08
 • 498

 • 6 سال پیش
09:08
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
06:03
 • 501

 • 6 سال پیش
06:03
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
09:36
 • 563

 • 6 سال پیش
09:36
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
09:39
 • 550

 • 6 سال پیش
09:39
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
09:03
 • 543

 • 6 سال پیش
09:03
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
08:03
 • 598

 • 6 سال پیش
08:03
 • 6.7K

 • 6 سال پیش
به روایت بانو گرد آفرید گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/...
به روایت بانو گرد آفرید گروه فرهنگی هنری دستان118...
14:45
 • 6.7K

 • 6 سال پیش
14:45
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
11:25
 • 741

 • 6 سال پیش
11:25
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com تلگرام ما www.t.me/dastan118 آپارات ما www.aparat.com/dastan118...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. www.dasta...
15:36
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
15:36
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. dastan118...
06:52
 • 388

 • 6 سال پیش
06:52
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. dastan118.ir اینستاگرام ما dastan118a ایمیل تماس dastan118a@gmail.com...
گروه فرهنگی هنری دستان118 تقدیم می کند. dastan118...
14:32
 • 642

 • 6 سال پیش
14:32
shenoto-ads
shenoto-ads