برکه مهرافروز

حامد مهرافروز
85
میانگین پخش
85
تعداد پخش
1
دنبال کننده

برکه مهرافروز

حامد مهرافروز
85
میانگین پخش
85
تعداد پخش
1
دنبال کننده

برای شناسایی پتانسیلهای فرهنگی روستاهای ایران سفرهایی داشتم به روستاها و پروژه احیای قصه های بومی شفاهی ایران یکی از خروجی های این مسیر بود ، با کمک استاد میرحسین دلدار بناب قصه های شفاهی آذربایجان گر...
برای شناسایی پتانسیلهای فرهنگی روستاهای ایران سفره...
17:54
  • 85

  • 3 سال پیش
17:54
shenoto-ads
shenoto-ads