باپیمانکار

باپیمانکار
  86
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  باپیمانکار

  باپیمانکار
  86
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  • 50

  • 5 سال پیش
  متن کارگر ساده...
  متن کارگر ساده
  01:51
  • 50

  • 5 سال پیش
  01:51
  • 74

  • 5 سال پیش
  متن کارگر ساده 5...
  متن کارگر ساده 5
  02:09
  • 74

  • 5 سال پیش
  02:09
  • 66

  • 5 سال پیش
  متن کارگر ساده...
  متن کارگر ساده
  02:34
  • 66

  • 5 سال پیش
  02:34
  • 35

  • 5 سال پیش
  متن کارگر ساده 3...
  متن کارگر ساده 3
  03:12
  • 35

  • 5 سال پیش
  03:12
  متن کارگر ساده 3...
  متن کارگر ساده 3
  03:12
  • 8

  • 5 سال پیش
  03:12
  متن کارگر ساده 3...
  متن کارگر ساده 3
  03:09
  • 19

  • 5 سال پیش
  03:09
  • 681

  • 5 سال پیش
  متن کارگر...
  متن کارگر
  03:09
  • 681

  • 5 سال پیش
  03:09
  کارگری ساختمانی از جمله مشاغلی است که ......
  کارگری ساختمانی از جمله مشاغلی است که ...
  03:00
  • 25

  • 5 سال پیش
  03:00
  زمان بندی از مهمترین مولفه های حاکم بر قراردادها ......
  زمان بندی از مهمترین مولفه های حاکم بر قراردادها ....
  03:04
  • 29

  • 5 سال پیش
  03:04
  در گذشته هنگام نیاز به کارگر ساده ......
  در گذشته هنگام نیاز به کارگر ساده ...
  04:08
  • 45

  • 5 سال پیش
  04:08
  سر و کله زدن با کارگر ناشی... ...
  سر و کله زدن با کارگر ناشی...
  02:57
  • 21

  • 5 سال پیش
  02:57
  بعضی اوقات ما پیمانکارها میخواهیم برای مدتی از پروژه انجام دادن بکشیم کنار. خسته شده ایم. حدود چند ماهی بطور شبانه روز درگیر بوده ایم و حالا میخواهیم برای مدتی نامعلوم استراحت کنیم. از طرفی تو این مدت...
  بعضی اوقات ما پیمانکارها میخواهیم برای مدتی از پرو...
  01:34
  • 37

  • 5 سال پیش
  01:34
  • 28

  • 5 سال پیش
  با استفاده از اپلیکیشن باپیمانکار چه فرصت های جدیدی برای کسب درآمد پیدا می کنیم؟...
  با استفاده از اپلیکیشن باپیمانکار چه فرصت های جدی...
  01:30
  • 28

  • 5 سال پیش
  01:30
  shenoto-ads
  shenoto-ads