• 5 سال پیش

  • 29

  • 03:04

زمان بندی برای کار کارگران

باپیمانکار
0
0
0

زمان بندی برای کار کارگران

باپیمانکار
  • 03:04

  • 29

  • 5 سال پیش

توضیحات
زمان بندی از مهمترین مولفه های حاکم بر قراردادها ...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads