احمدرضا سلیمانی

احمدرضا سلیمانی
  28
  میانگین پخش
  28
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  احمدرضا سلیمانی

  احمدرضا سلیمانی
  28
  میانگین پخش
  28
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  • 28

  • 7 سال پیش
  گزیده ای از فصل »گفتار درباره ماه های ایرانی« از کتاب آثار باقیه از مردمان گذشته،اثر ابوریحان بیرونی...
  گزیده ای از فصل »گفتار درباره ماه های ایرانی« از ک...
  03:38
  • 28

  • 7 سال پیش
  03:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads