• 7 سال پیش

  • 28

  • 03:38
  • 03:38

  • 28

  • 7 سال پیش

توضیحات
گزیده ای از فصل »گفتار درباره ماه های ایرانی« از کتاب آثار باقیه از مردمان گذشته،اثر ابوریحان بیرونی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads