یامال - نوروزنامه ۱۴۰۲

یامال
31
میانگین پخش
217
تعداد پخش
2
دنبال کننده
پایان طور بخش ابتدایی داستان نمیشه آسمونو با دستت بپوشونی - اسکار لوییس - از مجموعه ضد داستان - فیلیپ استوییک - ادریس رنجی(https://fidibo.com/book/79327-%DA%A9%D8%AA%...

پایان طور ...

18:47
 • 44

 • 10 ماه پیش
18:47
زودتر؛ دیرتر؟ در ایستگاه راه‌آهن - #کارل_فالنیتن - #داریوش_مؤدبیان - #نشر_گویا #من_تربیت_خانوادگی_دارم...! - #عزیز_نسین - از مجموعه #مرض_قند - #رضا_هم...

18:52
 • 26

 • 10 ماه پیش
18:52
از وقتی ب دنیا اومدم #دمشق_دور_می‌شود - #غیاث_المدهون - #سارا_رحمتی - #نشر_مرکز #استفراغو - #نایجل_دنیس - از مجموعه #ضد_داستان - #فیلیپ_اسنویک - #ادریس_رنجی - #انتشارا...

23:56
 • 28

 • 10 ماه پیش
23:56
اگر فریاد آزادی... رو از پادکست یامال میشنویم کتاب خاطرات #حاج_سیاح ب کوشش حمید سیاح #آزادی - شعر و دکلمه #حسن_کرمی مرخصی - #ابراهیم_منصفی با همراهی ...

اگر فریاد آزادی... رو از پادکست یامال

15:46
 • 25

 • 10 ماه پیش
15:46
ب هیچ درد تاریخ یا خامه کیک عروسی #الگرو - #هدی_برکات - از مجموعه #بنویس_من_زن_عرب_نیستم - #سمیه_آقاجانی #کشور_متاسفه - از مجموعه #حواستون_ب_پیرزن‌هایی_ که_از_تنهایی_پوسیده‌ن_باشه ...

ب هیچ درد تاریخ یا خام...

18:33
 • 23

 • 10 ماه پیش
18:33
دست‌های باکفایت #حق و حقیقت از پادکست یامال رو می شنویم ماجرای اسهال شاهن‌شاه - روزنامه #خاطرات_اعتمادالسلطنه - ب‌کوشش #فرخ_سرآمد #مسجد_کوچه‌ی_باریک - #نجیب_محفوظ - از مجموعه #داستان_ها...

دست‌های باکفایت #حق و ...

21:46
 • 31

 • 10 ماه پیش
21:46
پیش‌شماره #نوروزنامه ۱۴۰۲ (#یامال) رو می‌شنویم. {اصل این فصل در نوروز ۱۴۰۲ در سایر خدمات دهنده های پادکست ارايه گردیده اما به دلیل برخی مسایل آن را امروز در شنوتو می شنویم} #نوروز_به_روایت_نخس...

18:03
 • 40

 • 10 ماه پیش
18:03
shenoto-ads
shenoto-ads