پادکست موسیقی وَجب

پادکست موسیقی وَجب

1.2K
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
6
دنبال کننده
پادکست موسیقی وَجب

پادکست موسیقی وَجب

1.2K
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

پادکست موسیقی وَجب - vajabpodcast3
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
25:03
  • 2.6K

  • 2 سال پیش
25:03
پادکست موسیقی وَجب - Vajabpodcast2
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
28:53
  • 357

  • 2 سال پیش
28:53
پادکست موسیقی وَجب - Vajabpodcast1
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
32:53
  • 662

  • 2 سال پیش
32:53
shenoto-ads
shenoto-ads