پادکست موسیقی وَجب

2.0K
میانگین پخش
6.0K
تعداد پخش
7
دنبال کننده

پادکست موسیقی وَجب

2.0K
میانگین پخش
6.0K
تعداد پخش
7
دنبال کننده

ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه...
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
25:03
  • 3.8K

  • 3 سال پیش
25:03
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه...
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
28:53
  • 768

  • 3 سال پیش
28:53
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه مود و یه دلیلی انتخاب کردیم رو بهتون معرفی کنیم و خودتون برید دنبالش .زیادم اهل صحبت اضافه نیستیم و خود موزیک حرفشو میزنه...
ما سعی میکنیم تو هر قسمت یه چند تا موزیکی که با یه...
32:53
  • 1.5K

  • 3 سال پیش
32:53
shenoto-ads
shenoto-ads