The Making Of

Hamed rabbanikhah
5
میانگین پخش
20
تعداد پخش
0
دنبال کننده

The Making Of

Hamed rabbanikhah
5
میانگین پخش
20
تعداد پخش
0
دنبال کننده

 • 6

 • 7 ماه پیش
زلدا از جمله بازیهای جهان بازی است که روی بازیهای پس از خود تأثیر زیادی گذاشته استدر این قسمت ما به طراحی دنیای بازی و خلاقیت در این بازی می پردازیمبا ما همراه باشید...

زلدا از جمله بازیهای جهان بازی است که روی بازیه...

01:16:14
 • 6

 • 7 ماه پیش
01:16:14
 • 6

 • 8 ماه پیش
در این قسمت به مفهوم ترس میپردازیم. به سراغ انواع ترس رفته و سپس به چگونگی پیاده شدن ترس در بازیها میرسیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت به مفهوم ترس میپردازیم. به سراغ انو...

57:02
 • 6

 • 8 ماه پیش
57:02
در این قسمت به ماجراجویی کریتوس می پردازیم. از طراحی سلاح کریتوس صحبت می کنیم و در انتها به کارگردانی هنری بازی می پردازیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت به ماجراجویی کریتوس می پردازیم. از ...

36:50
 • 4

 • 8 ماه پیش
36:50
ما در این قسمت به بیان تاریخ بازی گوست آو سوشیما میپردازیم و سپس درمورد تبدیل آن به گیمپلی صحبت خواهیم کردبا ما همراه باشید...

ما در این قسمت به بیان تاریخ بازی گوست آو سوشیم...

45:35
 • 4

 • 8 ماه پیش
45:35
shenoto-ads
shenoto-ads