تکنیک های نه گفتن

امیر احمدی
  2
  میانگین پخش
  10
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  تکنیک های نه گفتن

  امیر احمدی
  2
  میانگین پخش
  10
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  تکنیک های نه گفتن_3...

  تکنیک های نه گفتن_3

  15:42
  • 4

  • 7 ماه پیش
  15:42
  تکنیک های نه گفتن_2...

  تکنیک های نه گفتن_2

  16:57
  • 0

  • 7 ماه پیش
  16:57
  تکنیک های نه گفتن_1...

  تکنیک های نه گفتن_1

  14:04
  • 0

  • 7 ماه پیش
  14:04
  • 1

  • 7 ماه پیش
  باورهای بنیادی که راه را هموار می کند....

  باورهای بنیادی که راه را هموار می کند.

  17:52
  • 1

  • 7 ماه پیش
  17:52
  بارها برایمان پیش آمده که با درخواستی مواجه شده ایم که دوست نداشتیم آنرا بپذیریم، چون برایمان ناخوشایند بود، اما چون نمی خواستیم وجهه ی خود را در آن شرایط از دست بدهیم، نتوانسته ایم «نه» بگوییم و این ...

  بارها برایمان پیش آمده که با درخواستی مواجه شده...

  04:24
  • 5

  • 7 ماه پیش
  04:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads