داستانهای شکسپیر

ثریا کاظمی
  544
  میانگین پخش
  6.0K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  داستانهای شکسپیر

  ثریا کاظمی
  544
  میانگین پخش
  6.0K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  15:23
  • 186

  • 3 روز پیش
  15:23
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  17:02
  • 187

  • 1 ماه پیش
  17:02
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  14:50
  • 274

  • 1 ماه پیش
  14:50
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  13:42
  • 352

  • 1 ماه پیش
  13:42
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  14:37
  • 432

  • 2 ماه پیش
  14:37
  • 773

  • 2 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  19:13
  • 773

  • 2 ماه پیش
  19:13
  • 1.1K

  • 2 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  15:02
  • 1.1K

  • 2 ماه پیش
  15:02
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  19:12
  • 593

  • 3 ماه پیش
  19:12
  • 500

  • 3 ماه پیش
  داستانهای شکسپیراین داستان: اتللو ، بخش دومگوینده ثریا کاظمی__________جهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵...

  داستانهای شکسپیر

  این داستان: اتللو ، بخش ...

  21:45
  • 500

  • 3 ماه پیش
  21:45
  • 967

  • 3 ماه پیش
  داستان های شکسپیرترجمه حسن شهباز/علی اصغر حکمتاین داستان : اتتلو - بخش اولگوینده ثریا کاظمی...

  داستان های شکسپیر

  ترجمه حسن شهباز/علی اصغ...

  19:31
  • 967

  • 3 ماه پیش
  19:31
  • 639

  • 4 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمی ...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  04:40
  • 639

  • 4 ماه پیش
  04:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads