• 1 ماه پیش

  • 352

  • 13:42

رومئو و ژولیت ، بخش اول

داستانهای شکسپیر
3
3
0

رومئو و ژولیت ، بخش اول

داستانهای شکسپیر
  • 13:42

  • 352

  • 1 ماه پیش

توضیحات

ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال

با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.

گوینده ثریا کاظمی

داستانهای شکسپیر

ترجمه حسن شهباز و علی اصغر حکمت

_________________

این قسمت :

رومئو و ژولیت ، بخش اول


shenoto-ads
shenoto-ads