رادیو چکاد

رادیو چکاد
421
میانگین پخش
10.1K
تعداد پخش
96
دنبال کننده

رادیو چکاد

رادیو چکاد
421
میانگین پخش
10.1K
تعداد پخش
96
دنبال کننده

صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل سوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنو...
08:00
 • 62

 • 1 سال پیش
08:00
صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل سوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنو...
07:31
 • 67

 • 1 سال پیش
07:31
صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل سوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنو...
19:01
 • 107

 • 1 سال پیش
19:01
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل دوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش...
07:36
 • 72

 • 1 سال پیش
07:36
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل دوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش...
09:17
 • 92

 • 1 سال پیش
09:17
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش صوتی محرمانه - فصل دوم کاری از رادیو چکاد برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید....
صدای ما را از میان شعله‌های یک خشم می‌شنوید. نمایش...
12:03
 • 83

 • 1 سال پیش
12:03
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوید......
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوی...
14:35
 • 82

 • 2 سال پیش
14:35
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوید......
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوی...
17:06
 • 84

 • 2 سال پیش
17:06
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوید......
صدای ما را از سایه های تاریک و پنهان یک قتل میشنوی...
14:55
 • 147

 • 2 سال پیش
14:55
 • 280

 • 2 سال پیش
پادکستِ داستانیِ "راز" صدای ما را از نیمه‌های پنهان و تاریکِ یک راز میشنوید. به یاد رفتگان هواپیمای اوکراینی....
پادکستِ داستانیِ "راز" صدای ما را از نیمه‌های پنها...
20:15
 • 280

 • 2 سال پیش
20:15
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرمانه می‌شنوید...! فصل اولِ مجموعه پادکستِ "محرمانه"، 3 قسمت هست که لازمه حتما به ترتیب گوش کنید....
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرما...
12:31
 • 124

 • 3 سال پیش
12:31
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرمانه می‌شنوید...! فصل اولِ مجموعه پادکستِ "محرمانه"، 3 قسمت هست که لازمه حتما به ترتیب گوش کنید....
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرما...
17:08
 • 160

 • 3 سال پیش
17:08
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرمانه می‌شنوید...! فصل اولِ مجموعه پادکستِ "محرمانه"، 3 قسمت هست که لازمه حتما به ترتیب گوش کنید....
صدای ما را از اعماقِ مخفی و تاریکِ یک عملیات محرما...
17:06
 • 342

 • 3 سال پیش
17:06
میکس آواز استاد شجریان اینستاگرام: Radio.Chakaad تلگرام: RadioChakaad...
میکس آواز استاد شجریان اینستاگرام: Radio.Chakaad ت...
03:58
 • 559

 • 3 سال پیش
03:58
 • 692

 • 3 سال پیش
صدای ما را از اعماقِ تاریکِ چشم‌های خیره شده‌ی عاشقان می‌شنوید! که عشق آسان نمود اول؛ ولی.. در اینستاگرام هم همراه ما باشید: Radio.Chakaad...
صدای ما را از اعماقِ تاریکِ چشم‌های خیره شده‌ی عاش...
16:29
 • 692

 • 3 سال پیش
16:29
 • 1.5K

 • 3 سال پیش
داستانی درباره‌ی انتهای عشق... instagram.com/radio.chakaad t.me/radiochakaad...
داستانی درباره‌ی انتهای عشق... instagram.com/radio...
20:07
 • 1.5K

 • 3 سال پیش
20:07
 • 678

 • 4 سال پیش
برای طردشدگان از دنیای زندگان...!...
برای طردشدگان از دنیای زندگان...!
10:34
 • 678

 • 4 سال پیش
10:34
 • 2.8K

 • 4 سال پیش
داستانی بشنوید از تقابلِ "دوست داشتن" و "عشق"...!...
داستانی بشنوید از تقابلِ "دوست داشتن" و "عشق"...!
10:31
 • 2.8K

 • 4 سال پیش
10:31
 • 434

 • 4 سال پیش
کودکان کار. کودکانی بیگناه، ولی لب تیغ!!...
کودکان کار. کودکانی بیگناه، ولی لب تیغ!!
09:40
 • 434

 • 4 سال پیش
09:40
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتما به ترتیب گوش بدین... گلچهره داستانی نیست که جریان دارد؛ جریانی ست که قالب داستان پذیرفته......
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتم...
05:50
 • 175

 • 4 سال پیش
05:50
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتما به ترتیب گوش بدین... گلچهره داستانی نیست که جریان دارد؛ جریانی ست که قالب داستان پذیرفته......
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتم...
07:22
 • 206

 • 4 سال پیش
07:22
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتما به ترتیب گوش بدین... گلچهره داستانی نیست که جریان دارد؛ جریانی ست که قالب داستان پذیرفته......
1- حضرت / 2- غروبِ کوچه باغ / 3- عقیق --- لطفا حتم...
09:43
 • 405

 • 4 سال پیش
09:43
 • 457

 • 5 سال پیش
نیمکت تو ایستگاه داغ بود اون شب چله زمستونی؛ سفید سرد بودا؛ سیلی میزد سوز تو صورتمون؛ از بی ماشینی برف کفن پوش کرده بود تن چهارراهو؛ با نوک انگشتش کف دستم کروکی میکشید عشقُ آروم؛ وسط نگام نکردناش گفت:...
نیمکت تو ایستگاه داغ بود اون شب چله زمستونی؛ سفید ...
07:45
 • 457

 • 5 سال پیش
07:45
 • 526

 • 5 سال پیش
مرگ؛ تعبیر شده به رفتن عزیز ترین دارایی هر فرد؛ به اصطلاح رفتن "جان" از بدن. اگر چیزی را، کسی را؛ از جان دوست تَرَش بداری...رفتنش؛ عینیت مرگ است. ...
مرگ؛ تعبیر شده به رفتن عزیز ترین دارایی هر فرد؛ به...
08:44
 • 526

 • 5 سال پیش
08:44
shenoto-ads
shenoto-ads