رادیو واهیتا

مسیح تاج
169
میانگین پخش
674
تعداد پخش
2
دنبال کننده

رادیو واهیتا

مسیح تاج
169
میانگین پخش
674
تعداد پخش
2
دنبال کننده

با ما در ارتباط باشید:


https://www.instagram.com/vahita.meditation.center

با ما در ارتباط باشید:


13:09
  • 70

  • 1 هفته پیش
13:09

بخش دوم . در این فصل, کریشنا برای آرجونا از حکمت سامکهیا و یوگا می‌گوید.


https://www.instagram.com/vahita.meditation.center

بخش دوم ....

10:00
  • 59

  • 1 هفته پیش
10:00

در این فصل, کریشنا برای آرجونا از حکمت سامکهیا و یوگا می‌گوید.

در این فصل, کریشنا برای آرجونا از حکمت سامکهیا ...

13:27
  • 189

  • 3 هفته پیش
13:27

گیتا, کتابی کوچک است که خود بخشی از حماسه‌ی مهابهارات, بزرگ‌ترین حماسه‌ی دنیا در هر زبان و مکان است.

گیتا کت...

گیتا, کتا...

11:55
  • 356

  • 4 هفته پیش
11:55
shenoto-ads
shenoto-ads