• 8 ماه پیش

  • 1.2K

  • 11:55

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت اول . تردید و اندوه آرجونا

رادیو واهیتا
3
3
0

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت اول . تردید و اندوه آرجونا

رادیو واهیتا
  • 11:55

  • 1.2K

  • 8 ماه پیش

توضیحات

گیتا, کتابی کوچک است که خود بخشی از حماسه‌ی مهابهارات, بزرگ‌ترین حماسه‌ی دنیا در هر زبان و مکان است.

گیتا کتابی است در هجده دفتر, با هفتصد و یک بند, در میانه‌ی آن.


در این کتاب, کریشنا که ارابه‌ران آرجونا است در گفتاری حکیمانه راه فرزانگی و وارستگی را نشان می‌دهد.


با صدای
مسیح تاج
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads