• 2 هفته پیش

  • 298

  • 11:55

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت اول . تردید و اندوه آرجونا

رادیو واهیتا
0
0
0

خوانش بهاگاواد گیتا . قسمت اول . تردید و اندوه آرجونا

رادیو واهیتا
  • 11:55

  • 298

  • 2 هفته پیش

توضیحات

گیتا, کتابی کوچک است که خود بخشی از حماسه‌ی مهابهارات, بزرگ‌ترین حماسه‌ی دنیا در هر زبان و مکان است.

گیتا کتابی است در هجده دفتر, با هفتصد و یک بند, در میانه‌ی آن.


در این کتاب, کریشنا که ارابه‌ران آرجونا است در گفتاری حکیمانه راه فرزانگی و وارستگی را نشان می‌دهد.


با صدای
مسیح تاج
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads