رادیو تجارت

صلاح الدین احمد لواسانی
  7
  میانگین پخش
  84
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  رادیو تجارت

  صلاح الدین احمد لواسانی
  7
  میانگین پخش
  84
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  شرق آفریقا یکی از بزرگنرین بازار های مصرفی جهان را با 400 میلیون جمعیت در خود جای داده است. لذا ارزش فکر کردن و سرمایه گذاری برای فروش محصولات تولیدی ایران را دارد.اما به دلیل سیاست های غلط تجاری و عد...

  شرق آفریقا یکی از بزرگنرین بازار های مص...

  23:52
  • 6

  • 1 سال پیش
  23:52
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  20:46
  • 6

  • 1 سال پیش
  20:46
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  10:42
  • 3

  • 1 سال پیش
  10:42
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  12:22
  • 6

  • 1 سال پیش
  12:22
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  17:22
  • 3

  • 1 سال پیش
  17:22
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  20:20
  • 2

  • 1 سال پیش
  20:20
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  19:37
  • 2

  • 1 سال پیش
  19:37
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  28:14
  • 6

  • 1 سال پیش
  28:14
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  18:40
  • 4

  • 1 سال پیش
  18:40
  آفریقا سرزمینی بکر و در حال گسترش که 90 درصد نیاز های خود را وارد می کند....
  آفریقا سرزمینی بکر و در حال گسترش که 90 درصد نیاز...
  27:54
  • 6

  • 2 سال پیش
  27:54
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  21:10
  • 6

  • 2 سال پیش
  21:10
  آفریقا سرزمینی بکر و در حال گسترش که 90 درصد نیاز های خود را وارد می کند....
  آفریقا سرزمینی بکر و در حال گسترش که 90 درصد نیاز...
  28:58
  • 17

  • 2 سال پیش
  28:58
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه را کنار بگذاریم، بهره بردن از ظرفیت تجارت با سایر نقاط جهان مطرح می‌شود و در این بین قاره آفریقا بستر بسیار مهمی به شمار می‌آید که ایران عملا آن را ف...
  چرا آفریقا؟ اگر طرح اولویت همکاری با کشورهای منطقه...
  25:19
  • 17

  • 2 سال پیش
  25:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads