آوای تاسیان

آوای تاسیان
37
میانگین پخش
443
تعداد پخش
5
دنبال کننده

آوای تاسیان

آوای تاسیان
37
میانگین پخش
443
تعداد پخش
5
دنبال کننده

از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی» تا «پروندهٔ پازولینی»... دومین چندوقت‌نامه تاسیان در انتظار شنیده شدن است. با تاسیان همراه باشید ☘️ تلگرام: https://t.me/tasian_ir اینستاگرام: in...
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی...
04:53
 • 4

 • 2 سال پیش
04:53
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی» تا «پروندهٔ پازولینی»... دومین چندوقت‌نامه تاسیان در انتظار شنیده شدن است. با تاسیان همراه باشید ☘️ تلگرام: https://t.me/tasian_ir اینستاگرام: in...
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی...
18:33
 • 16

 • 2 سال پیش
18:33
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی» تا «پروندهٔ پازولینی»... دومین چندوقت‌نامه تاسیان در انتظار شنیده شدن است. با تاسیان همراه باشید ☘️ تلگرام: https://t.me/tasian_ir اینستاگرام: in...
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی...
11:02
 • 13

 • 2 سال پیش
11:02
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی» تا «پروندهٔ پازولینی»... دومین چندوقت‌نامه تاسیان در انتظار شنیده شدن است. با تاسیان همراه باشید ☘️ تلگرام: https://t.me/tasian_ir اینستاگرام: in...
از «I'm god» تا «تراژدی تاریخ»، از «پادشاه دل‌آلپی...
04:24
 • 30

 • 2 سال پیش
04:24
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
05:29
 • 26

 • 2 سال پیش
05:29
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
03:45
 • 20

 • 2 سال پیش
03:45
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
04:17
 • 40

 • 2 سال پیش
04:17
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
03:41
 • 45

 • 2 سال پیش
03:41
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
14:14
 • 45

 • 2 سال پیش
14:14
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
05:41
 • 32

 • 2 سال پیش
05:41
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
04:22
 • 57

 • 2 سال پیش
04:22
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای شکستن بغضی وجودم را فرا می‌گیرد؛ از خود بی‌خود می‌شوم؛ تمنای غریبی چون عرقی سرد پشتم را به لرزه می‌اندازد. احساس می‌کنم طناب جهل چون اسیری در بند، فرصت...
به نام خدای ناشناخته... ✍️تاسیان نامه صدای ش...
07:31
 • 115

 • 2 سال پیش
07:31
shenoto-ads
shenoto-ads