کشور پرتغال: فرهنگ، مردم، مهاجرت

کشور پرتغال: فرهنگ، مردم، مهاجرت

Almeida Dias
  36
  میانگین پخش
  180
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  کشور پرتغال: فرهنگ، مردم، مهاجرت

  کشور پرتغال: فرهنگ، مردم، مهاجرت

  Almeida Dias
  36
  میانگین پخش
  180
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

   کشور پرتغال - Portugual D4 visa
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
   16:38
   • 6

   • 4 ماه پیش
   16:38
   کشور پرتغال - Portugal's policy on drugs
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
   33:12
   • 9

   • 4 ماه پیش
   33:12
   کشور پرتغال - Portugal Golden visa
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
   09:03
   • 12

   • 4 ماه پیش
   09:03
   کشور پرتغال - Portugal D7 visa
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
   09:35
   • 16

   • 4 ماه پیش
   09:35
   کشور پرتغال - International Bank Account For Iranian
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
   زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
   14:03
   • 137

   • 4 ماه پیش
   14:03
   shenoto-ads
   shenoto-ads