PieRadio

PieRadio
  82
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  37
  دنبال کننده

  PieRadio

  PieRadio
  82
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  37
  دنبال کننده

  بیا فرض کنیم: فرض کنیم تو روزی زنگم خواهی زد. آن روزِ خاصِ تکرارنشدنی، ابرها همه کَلَم‌های مسمومِ مزرعه آسمان می‌شوند و خورشید لکه سالَکی که بر گونه ایّامم خواهد مانْد تا ابد. آن روز، گوشیِ تلفن به قا...
  بیا فرض کنیم: فرض کنیم تو روزی زنگم خواهی زد. آن ر...
  26:00
  • 54

  • 7 سال پیش
  26:00
  این ماه همهٔ آدم‌خوب‌های زندگی‌ام را دیده است. دقیقاً همین ماه! و همهٔ آدم‌خوب‌های زندگی‌ام این ماه را دیده‌اند. دقیقاً همین ماه را! مثلاً مادربزرگم که دیگر نیست؛ یا فیلمنامه‌نویسِ بهترین فیلم‌هایی که...
  این ماه همهٔ آدم‌خوب‌های زندگی‌ام را دیده است. دقی...
  22:44
  • 55

  • 7 سال پیش
  22:44
  فراوان‌اند آدم‌هایی که معاشرتشان بوی ادکلن‌هایی را می‌دهد الکلشان زیاد که زود و ناگهان می‌پَرَد رفاقتشان و همه را (مثلِ شرکت‌های اینترنت‌فروش یا تلفنْ‌همراهی‌ها) به چشمِ بسته‌های پیشنهادی برای یک فروش...
  فراوان‌اند آدم‌هایی که معاشرتشان بوی ادکلن‌هایی را...
  29:03
  • 56

  • 7 سال پیش
  29:03
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. ام...
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای ...
  20:50
  • 48

  • 7 سال پیش
  20:50
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. ام...
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای ...
  30:34
  • 64

  • 7 سال پیش
  30:34
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. ام...
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای ...
  31:11
  • 217

  • 7 سال پیش
  31:11
  اینجا «پای» است. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم. آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید...
  اینجا «پای» است. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های ...
  29:36
  • 52

  • 7 سال پیش
  29:36
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. ام...
  اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای ...
  27:20
  • 135

  • 7 سال پیش
  27:20
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  26:08
  • 60

  • 7 سال پیش
  26:08
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  29:14
  • 90

  • 7 سال پیش
  29:14
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  22:34
  • 39

  • 7 سال پیش
  22:34
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  24:04
  • 62

  • 7 سال پیش
  24:04
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  27:46
  • 46

  • 7 سال پیش
  27:46
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  25:49
  • 42

  • 7 سال پیش
  25:49
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  32:50
  • 55

  • 7 سال پیش
  32:50
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  24:02
  • 53

  • 7 سال پیش
  24:02
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  20:02
  • 47

  • 7 سال پیش
  20:02
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  19:10
  • 272

  • 7 سال پیش
  19:10
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است....
  رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط...
  26:21
  • 93

  • 7 سال پیش
  26:21
  shenoto-ads
  shenoto-ads